SYNDIKALISTER STÅR UPP MOT AVTALSKRAV

Avtalsrörelsen är i full gång, detta år med en allt aggressivare arbetsköparkår som gör sitt bästa för att försämra sina anställdas villkor. Här kommer ett uttalande från vår driftsektion SAC-DSTS för arbetare som jobbar på Stockholms spårvägar: 

"Almegas avtalskrav på minskad sommarsemester, 13 timmars arbetsdagar och mer schemalagt helgarbete för tankarna till 1800-talet. Arbetsköparsidans aggressiva hållning är ett angrepp på hela arbetarrörelsen och de avtalstecknande fackföreningarna kan i bästa fall verka skademinimerande så länge de ensidigt försöker respektera den svenska modellen.
Vi syndikalister i tågtrafiken står upp mot Almega. Vi står redo att möta denna våg av arbetarfientlighet med de medel som krävs. Vi har redskapen och vi har rätten att använda dem!
Vi manar till allmänt upprop mot detta angrepp på det moderna samhället och vi uppmanar alla berörda fackförbund att möta denna attack med sina medlemmars bästa för ögonen!
Tillsammans är vi starka!
/Driftkommitten SAC-DSTS"