SPARKAD FÖR SÄKERHETSARBETE – LS REDO ATT STÄMMA

Stockholms LS och driftsektionen för Stockholms tunnelbana och spårvägar (DSTS) är snart redo att skicka in stämningsansökan till domstol i ärendet mot Strukton Rail. En medlem blev uppsagd efter att ha påtalat säkerhetsbrister men företaget vägrar ange rimliga skäl till uppsägningen. 

Efter sju år som eltekniker på Strukton Rail fick Jonas Lind sin säkerhetsbehörighet indragen och blev uppsagd utan några specifika skäl. Strukton Rail sköter banarbetet i Stockholms tunnelbana och Jonas var tillsyningsman med ansvar för elsäkerheten på många arbetsplatser på spåren. Under sin sista tid på företaget påpekade han flera gånger för cheferna att säkerheten var bristfällig på grund av underbemanning, men blev då utskälld av cheferna. Han blev därefter sjukskriven en period och när han skulle återgå till arbetet hade ledningen dragit in den säkerhetsklassning som han behöver för att få jobba på spåren. De angav inga skäl till det, utan avskedade honom eftersom det nu inte fanns några arbetsuppgifter till honom.

Jonas, Stockholms LS och DSTS menar att uppsägningen endast är ett sätt för företaget att bli av med Jonas på grund av hans anmärkningar på säkerheten. 

– Efter sju år med ansvarsfulla arbetsuppgifter så känns det som en vendetta då jag inte har några anmärkningar eller incidenter. Inte heller några skriftliga varningar eller annat, säger Jonas Lind.

När Arbetaren intervjuade personalchefen på Strukton Rail i december dementerade han det och sa att Jonas inte längre uppfyllde säkerhetskraven: ”Om han är lämplig eller inte är en bedömning som görs av säkerhetschef och arbetsledning. Både han och hans fackliga företrädare har fått veta orsaken, men inte fått diskutera eller ifrågasätta sakförhållandena. Det är inte uppe till förhandling”.

Isak Gerson, förhandlare på Stockholms LS, förbereder nu för att lämna in en rättshjälpsansökan till SAC och en stämningsansökan till domstol.

– Vi känner att det här är ett tydligt LAS-brott – man måste grunda en uppsägning på sakliga skäl, men här finns inga skäl alls dokumenterade, säger han.

– Vi vet inte vad de har för underlag eller ens vilken chef som tagit beslutet. Då kan man inte bestrida det – det blir ju helt rättslöst. Då kan man säga upp vem som helst och därför är det ett principiellt viktigt fall som kan gälla fler medlemmar i DSTS.

De har hittills delat ut flygblad och spridit information om fallet på arbetsplatsen och Isak Gerson tror att de har en god chans att vinna.

– Motparten har inga bra argument. De repeterar att indragen säkerhetsbehörighet är ett giltigt skäl till uppsägning, men inte vad indragningen beror på. De menar att de inte behöver det, säger han.

Jonas Lind hoppas på upprättelse och att Strukton Rails sätt att göra sig av med arbetare som anses obekväma uppmärksammas.
– Jag har blivit av med min försörjning och det är ett hårt slag mot mig och min familj. Jag har tre barn så det är en svår tid. Självförtroendet har så klart fått en törn. Men jag vill tillägga att Stockholms LS har varit mycket hjälpsamma och engagerade i mitt ärende och det ger mig energi och förhoppningar. 

Fanny Hökby
Informationsorganisatör