SAC uttalar sitt stöd till de strejkande på Alfa Lavals fabrik i Indien.

 I tre månader har 400 arbetare strejkat för fast anställning och lika lön.

Av dem som strejkar har flera varit anställda under så lång tid som femton år, men på osäkra kontrakt. De tjänar 2000 kronor mindre än sina fast anställda arbetskamrater. De kräver fast anställning och lika lön. Arbetsköparen har svarat med lockout av de strejkande.
 
 Lika lön för lika arbete är en grund för alla arbetares lika värde, oavsett nationalitet och anställningsform.
 Subkontraktering är ett globalt problem som slår hårt mot arbetarklassen över hela världen.
 
 En av de viktigaste frågorna för fackföreningar världen över, är att hitta strategier hur vi kan bekämpa osäkra anställningar.
 
 Er kamp är viktig för alla som arbetar!
 Vi hoppas att strejken blir kort och framgångsrik!
 
 Vi kräver att Alfa Laval tar ansvar för den uppkomna situationen, och tillmötesgår era krav.

 I solidaritet,
 SACs internationella kommitté

/

For English speaking friends and comrades:
 

The International Committee of SAC syndikalisterna fully supports the striking workers at the Alfa Laval factory in India.
 
400 workers have been on strike for over three months at the Swedish company Alfa lavals factory in India. Those on strike have been employed as long as fifteen years, but on short term contracts. They earn 2000 Swedish crowns less than the permanent staff. The workers on strike demand equal contracts and equal pay. The employer have answered with a lockout of the protesting workers.

One of the most important questions for unions all over the world, is to find strategies to fight insecure work-subcontracting and all other forms of precarious work.

Your struggle is important to everyone who is working!
 
We hope your strike will be short and prosperous!

We demand that Alfa Laval take responsibility for the situation, and compensate you.
 
in solidarity,
The International Committee of SAC syndikalisterna