SAC tar ställning mot sänkta ungdomslöner

Vi i fackföreningen SAC Syndikalisterna säger bestämt nej till dumpningen av ungdomslöner oavsett om den sker via pakter, avtal eller lagstiftning.

I december tog SAC ställning mot den s.k. Jobbpakten. LO och Svenskt Näringsliv meddelade igår att pakten är bruten, men att ungdomslönerna kan komma att sänkas ändå, via kollektivavtal eller lagstiftning. SAC säger nej till dumpning av ungdomslöner oavsett hur de genomdrivs.

Den nya rapporten ”Vid arbetslivets gränser” visar att löneglappet mellan ungdomar och äldre på arbetsmarknaden är det största på fyrtio år. Ungdomar har redan idag i genomsnitt 26% lägre lön än äldre anställda. Trots det ser Svenskt Näringsliv, Alliansen och LO över möjligheten att ytterligare sänka ungdomars löner.

Det var under almedalsveckan sommaren 2012 som Moderaterna lanserade den s.k. Jobbpakten, en åtgärd sanktionerad av LO, riktad mot unga upp till 23 år. Den går ut på att ungdomar skulle få betalt för 75% av sin arbetstid och att övriga 25% skulle bli oavlönad utbildningstid.

Igår kom nyheten att paktens parter får svårt att komma överens, men både Svenskt Näringsliv och LO har meddelat att förändringarna kan komma att drivas igenom ändå, via kollektivavtal eller lagstiftning.

Diskriminering av utsatta grupper har aldrig varit en bra lösning på strukturella orättvisor. Varken samtida eller historiska exempel talar för att sänkta löner är en bra väg mot fler jobb. Resultatet blir ofta en permanent särbehandling.

När IF Metall och Teknikföretagen försökte samma grepp som Jobbpakten år 2010 ledde det till endast 38 arbetstillfällen. Samtidigt försämrades villkoren för en stor grupp löntagare. När separata kvinnolöner infördes i mitten av nittionhundratalet motiverades det av näringslivet och LO med att det var ett sätt för kvinnorna att komma ut i arbetslivet. Resultatet brottas vi med än idag - kvinnors lägre löner för samma jobb.

Vi i fackförbundet SAC Syndikalisterna säger bestämt nej till dumpningen av ungdomslöner oavsett om den sker via pakter, avtal eller lagstiftning.

SAC:s Arbetsutskotts antog ett nytt uttalande mot sänkta ungdomslöner 2012-01-30.