SAC stödjer klädarbetarfack i Bangladesh

I mitten av maj skickade vi över de pengar som samlats in till stöd åt klädarbetarfacket Independent Bangla Garments Workers Employee Federation i Bangladesh.

Totalt samlade vi in 11 550 kronor. 10 980 gick direkt till fackföreningen och de resterande hundralapparna till avgift för hanteringen hos Western Union.

Eftersom många av de företag som låter producera kläder i landet fortfarande inte tagit sitt ansvar vid olyckorna i Tazreenfabriken (branden 2012) och Rana Plaza (fabriksraset 2013) kommer de insamlade medlen att användas som stöd åt några av de familjer som drabbades vid olyckorna.

Många skadade har fortfarande inte fått någon kompensation och fackföreningen kommer att bistå så många som möjligt med symaskiner eller andra redskap så de får en möjlighet att försörja sig själva och sina familjer.
/

SAC:s Internationella kommitté, genom Per Erixon