SAC stödjer Kommunals varsel

Stöduttalande från SAC syndikalisterna med anledning av Kommunals strejkvarsel. SAC uttrycker sitt starka stöd för Kommunals kamp för höjda kvinnolöner.

Att vi 2013 fortfarande har så pass stora löneskillnader mellan kvinnor och män, är inget annat än en katastrof!

Den kända syndikalistiska feministen Elise Ottesen-Jensen skrev 1912 att det var en skam att löneskillnaderna mellan könen var 14 %. Det är med andra ord mer än på tiden att kvinnors arbete börjar värderas högre.

SAC syndikalisterna uttrycker sitt starka stöd för Kommunals kamp för höjda kvinnolöner. Strejkvarslet är en nödvändighet med tanke på situationen. Det är också en kamp för att uppvärdera kvinnors arbete, och för att barnen, de äldre och funktionshindrade ska få den omsorg de har rätt till.
Kommunal tar också upp kampen mot otyget med delade turer, som i praktiken betyder att vi som jobbar får det ännu svårare att få ihop våra liv. Det är dags att de delade turerna hamnar på soptippen, där de hör hemma!

SKL, motparten, har inte velat gå Kommunals modesta krav på mer jämställda löner till mötes, utan har valt gå efter Industrins märke på 6,8 % över tre år. Det betyder att SKL är beredda att sanktionera en ännu större löneskillnad män och kvinnor emellan. Dinosauriefasoner, tycker vi syndikalister.

Kommunals kamp för att få upp lönerna för dem som tjänar mindre än 25 000 är en kamp för rättvisa. Vi i SAC-syndikalisterna uppmanar våra medlemmar att lägga sympativarsel och att inte ta smittat arbete.

Vi uppmanar också alla fackföreningar att ta till sympatiåtgärder, det är i vårt gemensamma intresse att löneskillnaderna minskar, och att barn, funktionshindrade och äldre blir väl omhändertagna. Vi hoppas att de mansdominerade förbunden ser vilken viktig funktion de har att fylla, och tar täten i kampen för jämställda löner.

SAC syndikalisterna önskar Kommunal all framgång i kampen mot könssegregerade löner. Må strejken bli kort, massiv och framgångsrik!

..härifrån till rosor och bröd!
Liv Marend
Generalsekreterare
SAC syndikalisterna