SAC stödjer FAU mot Svenska kyrkan i Berlin

Det har kommit till vår kännedom att samtlig personal på Svenska skolan i Berlin blivit uppsagda den 28 maj. SAC uttrycker sitt stöd för lärarna och deras fackförening FAU, som är vår syndikalistiska systerorganisation.

You can read an english version of this article here.

Det har kommit till vår kännedom att samtlig personal på Svenska skolan i Berlin blivit uppsagda den 28 maj. Skolans huvudman är Svenska kyrkan i Berlin (Victoriaförsamlingen). Skolan har tydligen för avsikt att de uppsagda ska söka sina tjänster igen. Några garantier om återanställning har inte givits.

The Foreigners Section - FAU Berlin:s berörda medlemmar har protesterat mot uppsägningarna och meddelat att de kommer kämpa för sina anställningar. SAC-syndikalisterna avser att backa upp sin syskonorganisation FAU Berlin och övriga arbetare på Svenska skolan i Berlin. Inom SAC:s lokala samorganisationer (LS) finns medlemmar som har Svenska kyrkan som arbetsköpare och vi är beredda att ta den strid som behövs för att försvara rättigheterna för våra kamrater i Berlin och i förlängningen våra egna rättigheter. Vi kommer därför att uppmana våra lokala samorganisationer att agera mot Svenska kyrkan på det sätt de finner lämpligt, exempelvis genom sympatiåtgärder.

Att vi inte tvekar att ta strid för våra rättigheter visas av vår nyligen vunna seger mot Svenska kyrkan i Brunflo, ett ärende som drevs av Östersund LS av SAC.

Det är en självklarhet att försvara sig mot otrygga anställningar, sänkta löner och en maktfullkomlig arbetsköpare. Vi kräver att huvudmannen, Svenska kyrkan i Berlin, tar tillbaka uppsägningarna och går med på kraven från den uppsagda personalen.

Stockholm den 5 juni 2014
John Nordmark
Facklig samordnare, SAC