SAC släpper rapport om den könssegregerade arbetsmarknaden

Lagom till den 8 mars släpper SAC en kunskapsöversikt om den könssegregerade arbetsmarknaden. Rapporten visar att kvinnor oavsett utbildning får underordnade positioner i arbetslivet och generellt har sämre hälsa än män.

Mikael Ljung som sammanställt studien har bland annat visat hur Lagen om kundval (LOV) från 2006 förändrat arbetsvillkoren inom hemtjänsten, en bransch där majoriteten av de anställda är kvinnor.

 - Kundvalsmodellen, särskilt ersättningssystemet bidrar till otrygga anställningar. Visstidsanställning, dåliga arbetsvillkor som deltider, låg inkomst, obekväma arbetstider, eftersatt arbetsmiljö, låg bemanning och svagt socialt skydd som a-kassa och sjukförsäkring är följderna säger Mikael Ljung.

En annan aspekt som lyfts fram i rapporten är att kvinnor löper ökad risk för stressrelaterad sjukdom och ohälsa. Den könssegregerade arbetsmarknaden omöjliggör ökad jämställdhet i samhället. Inte minst vad gäller lön diskrimineras kvinnor. SAC:s generalsekreterare Liv Marend ser kampen mot sexism och mansdominans som en viktig facklig fråga.

- Vi lever i ett samhälle där värde mäts i pengar och kvinnors arbete värderas lägre än mäns. Påtvingad deltid och delade turer är idag snarare regel än undantag i kvinnodominerade branscher. Sexuella trakasserier och på jobbet och diskriminering på grund av kön är för många av oss en del av vardagen. Vi tänker inte längre acceptera att flickor föds som andra klassens medborgare. SAC är en feministisk fackförening där män och kvinnor kämpar tillsammans för ett jämställt samhälle. Vi vet att kollektiv kamp och direkt aktion ger resultat, snarare än en tandlös arbetslagstiftning, säger Liv Marend.

Läs rapporten här.