SAC:s uttalande inför 1 maj 2015

Solidaritet, sammanhållning, självorganisering. Fackliga ledstjärnor som funkade för hundra år sedan. Som ger resultat. Nu som då.

Vi i SAC syndikalisterna håller fortfarande fast vid grundläggande värderingar och metoder. Till skillnad från fack som mött arbetsköparnas krav på osäkra anställningar, individuell lönesättning, bemanningsföretag, övervakning, massuppsägningar och samtidigt ökat övertidsuttag.

Vi syndikalister har verktyg för att förändra på våra arbetsplatser, att organisera oss och att använda stridsåtgärder när det behövs. Almega och Svensk Näringsliv reagerar på att våra metoder ger resultat- de tycker vi borde förbjudas att strejka och använda sympatiåtgärder.

De senaste åren har strejkrätten inskränkts i flera av länderna i fort Europa, och är hotad i än fler.Svenskt Näringsliv och Almega är del av marknadens diktatur i EU. De har en plan- det handlar inte om mer demokrati för oss som jobbar, det är då ett som är säkert. De här krafterna tvekar inte ens att alliera sig med diverse högerextrema partier och rörelser för att få igenom sin politik.

Vi syndikalister vill ha mer demokrati, inte mindre. Hos oss är det medlemmarna som styr. Och till skillnad från de flesta områden i samhället, fattas beslut av dem de berör. Vi kommer aldrig släppa internationalismen. Vi som jobbar har mergemensamt med varandra än med arbetsköparna, även om vi råkar komma från samma jordplätt.

Vi syndikalister fortsätter: snacka ihop oss på jobbet, organisera, förändra, förhandla och strejka. Vi tvekar inte att ta till sympatiåtgärder, oavsett om det gäller andra fack eller några av våra systerorganisationer internationellt. Det kan varken politiker, arbetsköpare, högerextrema eller EU ändra på.

Vi fortsätter strejka!

 

/ Liv Marend

Generalsekreterare SAC Syndikalisterna