SAC:s Civilkuragepris överlämnades i Göteborg

Idag klockan 15:00 på Göteborgs LS lokal överlämnades SAC:s civilkuragepris till skyddsombuden Iraj Yekerusta och Atbin Kyan.  

I Göteborgs LS lokal överlämnades 2013 års civilkuragepris inför tjugofem personer från pedagogiska föreningen, Göteborgs LS och SAC. Pristagarna Atbin Kyan och Iraj Yekerusta mottog diplom och höll ett tal om vikten av att bryta tystnaden på arbetsplatserna.  Efter överlämnandet bjöds på kaffe och kaka.

-Iraj och Atbin är verkligen välförtjänta pristagare. Överlämningen kändes högtidlig och uppslutningen var god, säger Michael Färdigh, Göteborgs LS.

.

Iraj_Atbin_stödgruppen_FX_web

Iraj och Atbin tillsammans med kollegor i Pedagogiska föreningen.

.

Jesper_Atbin_Iraj_FX_web

Jesper Johansson från SAC:s Arbetsutskott överräckte diplomen.