SAC:s AU kräver att Arkivveckan flyttas

Vartannat år anordnas den så kallade Arkivveckan. Nästa år är arkivveckan bokad till Berns Salonger i Stockholm som är i konflikt med flera LS av SAC. SAC:s arbetsutskott kräver att Arkivveckan 2011 flyttas till andra lokaler.

Arkivveckan är ett evenemang som återkommer vart annat år som lockar runt tusen besökare. Till 2011 ha organiseringskommittén av evenemanget valt att hyra Berns, en arbetsköpare som är i konflikt med flera LS av SAC. Bakom Arkivveckan står bland andra Folkrörelsernas arkivförbund där SAC är medlem i.

– Vi är bestörta över det här beslutet. De borde ha kontaktat SAC innan de bokat in det. Har man arrangemang på Berns stödjer man aktivt ena parten, säger Peter Forsberg, ledamot i SAC:s arbetsutskotts, till tidningen Arbetaren.

Riksarkivarien och ordföranden i Arkivveckans organiseringskommitté, Björn Jordell, har bett Berns om en redogörelse och om den är rimlig kommer bokningen att stå kvar.

– Det är skandal att de inte vänder sig till facket i första hand. En facklig konflikt uppstår oftast när någon i personalen blivit behandlad illa och då är inte företagsledningen en trovärdig källa, det är den som blivit utnyttjad som bör uttala sig, fortsätter Peter Forsberg till tidningen Arbetaren.

I ett protestbrev till arrangörerna kräver nu SAC:s arbetsutskott att Arkivveckan flyttas till en annan lokal. I brevet riktar sig utskottet också specifikt till Folkrörelsernas arkivförbund och meddelar att SAC nu tvingas överväga sitt medlemskap i arkivorganisationen.

– Skulle det fortfarande vara en konflikt när evenemanget är då får väl medlemsorganisationerna ta ställning till medverkan var för sig. Jag tror inte heller att vi lägger vårt årsmöte där, det vore ju jättekonstigt, säger Karin Englund ordförande för Folkrörelsernas arkivförbund till Arbetaren.