SAC sätter Arena Personal i blockad

Från och med onsdagen den 18 oktober 2006 kl 05.00 inleder Malmö LS av SAC-syndikalisterna en blockad mot bemanningsföretaget Arena Personal, samt alla deras kunder.

Malmö LS har även varslat om nyanställningsblockad på Arena Personal. Detta innebär att inga uthyrda från Arena Personal kommer att kunna arbeta på de företag som är satta i blockad. Om Arena Personal trots det hyr ut arbetare till dessa företag gör företaget sig skyldigt till kollektivavtalsbrott enligt § 17 i bemanningsavtalet:

"§ 17 Neutralitet Arbetstagaren får inte utföra arbete hos beställaren som är föremål för fackliga stridsåtgärder."

Bakgrunden till konflikten är att en medlem som varit anställd hos bemanningsföretaget hela tiden arbetat under godtyckliga och orimliga arbetsförhållanden och sedan sagts upp. Medlemmen hade en avtalad visstidsanställning på 4 månader, precis som han också lovats på arbetsintervjun och i platsannonsen. Men efter endast 1,5 månad sades han sedan upp på grund av "arbetsbrist", detta trots att de förlängt andra arbetares kontrakt efter uppsägningen. .

På den senaste förhandlingen vägrade Arena Personal att visa varken turordningslista eller bevis på att arbetsbrist föreligger som t.ex minskade beställningar. Detta kan inte tolkas på något annat sätt än att Arena Personal försöker dölja att uppsägningen inte gått rätt till.

- Tyvärr är detta inget unikt fall, utan snarare praxis hos bemanningsföretagen, och de anställda står i princip rättslösa. De senaste åren har situationen för de anställda på bemanningsföretagen förvärrats, allt färre har tillvidare anställningar och bemanningsavtalet har försämrats kraftigt, säger Ola Brunnström, fackligt ombud.

Blockaderna mot Arena Personal och dess kunder kommer att fortgå tills dess att uppsägningen av medlemmen dras tillbaka och han och fackföreningen kompenseras för den skada Arena Personal orsakat.