SAC kräver Alvendals avgång

I en debattartikel den 27/7 i Svenska dagbladet angrips fackligt aktiva av tre debattörer som likställer fackliga krav med organiserad brottslighet och debattörerna kräver dessutom att staten ska sätta in rikskriminalen, säkerhetspolisen och ”nio särskilda aktionsgrupper” för att skydda Berns från facket.

Det är idag ett stort problem att fackliga rättigheter kränks på detta vis runt om i stora delar av världen.

En av undertecknarna är Kristina Alvendal (M), ordförande för Polisstyrelsen i Stockholms län. Vi i SAC anser att Alvendal har visat synnerligen dåligt omdöme och att hon inte kan sitta kvar ifall hon står fast vid artikelns formuleringar. Att sitta som ordförande i Polisstyrelsen och hävda att polisen borde förfölja fackligt aktiva tyder på en brist på grundläggande demokratiska värderingar.

– Alvendals underskrift vittnar om ett så pass dåligt omdöme att det enda rimliga är att hon avgår från sin post i polisstyrelsen, säger Emil Boss, facklig organisatör på SAC Syndikalisterna.

Hur ska fackligt verksamma kunna känna förtroende för att polisen agerar korrekt och opartiskt i arbetsmarknadskonflikter ifall Polisstyrelsens ordförande uttrycker sig på detta sätt?

SAC ställer sig frågande till huruvida övriga ledamöter av Polisstyrelsen ställer sig bakom Alvendals syn på facklig verksamhet? Våra associationer när vi läser Alvendals formuleringar går till länder där fackligt aktiva förföljs av myndigheterna, stämplas som kriminella och kastas i fängelse.

Alvendals uppdrag i Polisstyrelsen är politiskt och då infinner sig också frågan om huruvida hennes partikollegor sluter upp bakom Alvendals åsikter om fackligt aktiva som kriminella och jämförelserna med organiserad brottslighet. Står moderaterna bakom Alvendal? Varför höjs inga röster från politiskt håll som ifrågasätter Alvendals utspel? Ställer sig övriga ledamöter av Polisstyrelsen bakom Alvendals syn på facklig verksamhet?

– Människorättsorganisationer slår idag larm om att fackligt aktiva i Turkiet kastas i fängelse anklagade för ”terrorism”. Är detta en framtid Alvendal förespråkar för Sverige? Kanske borde Alvendal istället agera för att värna de fackliga rättigheter som kränks i Turkiet istället för att förespråka liknande metoder i Sverige, säger Emil Boss, facklig organisatör på SAC Syndikalisterna.

SAC kämpar för yttrandefrihet och anställningsskydd. Rätten att sätta företag i blockad är en del av Sveriges grundlag. I Sverige har vi idag ett visst mått av yttrandefrihet utanför arbetstid och även skydd för fackligt aktiva oberoende av organisation. Vi har heller inga statskontrollerade fackföreningar.

Amnesty International har en lista på länder där det förhåller sig annorlunda. Är Alvendals ambition att sätta Sverige på Amnestys lista över länder som kränker och förföljer fackligt aktiva?

Stockholms Restaurang och hotellarbetarsyndikat
Av SAC Syndikalisterna

Rekommenderad läsning:

Fackliga rättigheter nu!