SAC kämpar för yttrandefrihet och anställningstrygghet

Konflikten på Berns salonger handlar om sju städare som blev uppsagda efter att de organiserat sig fackligt. Efter att ha slitit i åratal på Berns under usla arbetsförhållanden, var de inte längre önskvärda när de ifrågasatte arbetsvillkoren.

I tisdagens Brännpunkt (Svd 27/7) angrips SACs blockader i en artikel skriven av Berns vd, PR-konsulten Harald Ullman och Kristina Alvendal (M). De kräver att staten ska sätta in rikskriminalen, säkerhetspolisen och "nio särskilda aktionsgrupper" för att skydda Berns från facket.

Den utlösande händelsen till att städarna började säga ifrån var att Berns för tredje gången flyttade personalen från ett bemanningsföretag till ett annat och tvingade städarna till en ny förnedrande provanställning, trots att de hade jobbat åt Berns i flera år. 100 timmar övertid i månaden utan övertidsersättning var standard. När de protesterade mot denna behandling var de inte längre önskvärda.

Bemanningsföretagen har gjort det enklare för företag att, precis som Berns, göra sig av med anställda som organiserar sig fackligt och höjer sina röster. Mänskliga rättigheter som yttrandefrihet och rätten att organisera sig fackligt måste ständigt försvaras.

Vi i SAC ställer oss solidariska med städarna och stödjer deras kamp för återanställning. I SAC är det så att det är de berörda arbetarna själva, i detta fall de sparkade städarna, som beslutar om sina krav, metoder och den slutliga uppgörelsen.

Städarnas huvudkrav har hela tiden varit att de ska bli återanställda. Eftersom Berns vägrar återanställa, så är praxis ett s k utköp. De summor som föreslagits ligger under Arbetsdomstolens praxis för utköp. Vi har lämnat sex olika förslag till lösningar av konflikten. Berns har inte kommit med ett enda förslag till lösning.

På den ena sidan har vi sju städare och deras fackliga kamrater som ställer upp på sin fritid. På den andra sidan Berns salonger som ägs av ett multinationellt bolag med säte i London och som backas upp av Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR) samt deras PR-byråer.

Ifall fackliga blockader inte ska bli allt vanligare i framtiden behövs en lag om solidariskt ansvar, som stärker anställningstryggheten och slår fast att en huvudentreprenör är ansvarig för bemanningsföretagens villkor. Sådana lagar finns i bl a Norge och Tyskland.

Vi kommer fortsätta kampen för yttrandefrihet, föreningsfrihet och anställningstrygghet. Städarnas kamp angår oss alla.

Emil Boss
Facklig organisatör i SAC Syndikalisterna

Denna replik var införd i Svd Brännpunkt 29/7.

Läs även:

Det krävs en lagändring för att komma åt problemen inom bemanningsbranschen

SAC kräver Kristina Alvendals avgång