SAC håller sin 29:e kongress

SAC håller sin 29:e kongress

Örjan Bergsten håller kongressanförande

SAC Syndikalisterna håller sin 29:e kongress den 24-28 oktober i Småland. Samlade är 39 ombud från 25 lokala samorganisationer (LS), funktionärer och internationella gäster.

Under dessa dagar ska den gångna kongressperiodens verksamhet debatteras, motioner ska diskuteras, nytt Arbetsutskott och funktionärer ska väljas samt den framtida kampen ska planeras.

Medlemmar kan logga in och lyssna på kongressdebatten, se bilder, läsa motioner och beslut. Följ bara länken nedan.

www.sac.se/insidan/kongress