SAC Studier arrangerar ny FO-utbildning till hösten

SAC Studier arrangerar nu en ny omgång av den centrala fackliga organisatörsutbildningen, FO-utbildningen, med start i september 2011. Medlemmar uppmanas att ansöka snarast.

Utbildningen är den femte i ordningen och sträcker sig över ett halvår. Den omfattar både utbildningshelger och praktik. Är du som medlem intresserad av att gå utbildningen eller bara vill veta mer om den kan du mejla studier@sac.se.

Information om utbildningen finns också på utbildningens hemsida (kräver inloggning på hemsidan).