SAC: Migrationsreglerna ökar exploateringen

Reglerna för arbetskraftsinvandring är till arbetsköparnas fördel. Redan utsatta arbetare exploateras och arbetsmarknaden öppnas upp för social dumpning, skriver SAC:s generalsekreterare Liv Marend.

2008 infördes en reform av reglerna för arbetskraftsinvandring. Syftet sades vara underlätta rekrytering av arbetskraft från länder utanför EU och att ge arbetsköparna bättre möjligheter att rekrytera personer med rätt kompetens.

Reglerna om arbetstillstånd är starkt präglade av att arbetsköparnas behov ska vara utgångspunkten när tillstånd beviljas. Medan de sökande kontrolleras ingående av Migrationsverket kontrolleras knappt företagarnas lämplighet alls.

Fackföreningarna får i sin tur en gisslanposition som mest tycks syfta till att stötta myten om den svenska modellen. Den enda uppgiften fackföreningarna får i praktiken är att kontrollera att lönen i anställningserbjudandet är i avtalsenlig nivå. Andra synpunkter som vi kan ha rörande arbetsköparens lämplighet, t ex om en viss berörd arbetsgivare nyligen gjort uppsägningar på grund av arbetsbrist, anses inte vara relevanta.

SAC har organiserat migrantarbetare i snart tio år. I våra Lokala Samorganisationer har vi bevittnat hur migrantarbetares utsatta situation ofta utnyttjas av oseriösa företagare.

Olika typer av fusk kring tillstånden är mycket utbrett. LO bedömer att femtio procent av alla arbetstillstånd i LO:s avtalsområden är falska och att de flesta falska tillstånd varit till försäljning på svarta marknaden.

Till och med inom vår egen fackförening har handeln med tillstånd nästlat sig in när enskilda medlemmar i en Lokal Samorganisation sålt arbetstillstånd via sina företag.

Västerorts LS uteslöts därför 2013-02-23 Läs mer om uteslutningen här.

Som reglerna är utformade idag är situationen till arbetsköparnas fördel medan redan utsatta arbetare exploateras och arbetsmarknaden öppnas upp för social dumpning.

Fackets uppgift är att organisera alla som arbetar. SAC Syndikalisterna uppmanar LO och TCO att också börja organisera alla, oavsett legal status.

Vi fortsätter det viktiga arbetet med att organisera migrantarbetare med och utan papper.

…härifrån till rosor och bröd!

/Liv Marend

Generalsekreterare SAC Syndikalisterna