Restaurang på Lilla torg i facklig blockad

Under två timmar fredag kväll höll den syndikalistiska fackföreningen Malmö Hotell & Restaurangsyndikat av SAC- syndikalisterna en blockad av sushirestaurangen Izakaya Koi på Lilla Torg i Malmö. Blockaden hölls som planerat mellan 20 till 22 på kvällen trots massiva polisingripanden.

Bakgrunden till konflikten ligger i när ägaren till sushi restaurangen misshandlade en av sina kockar på en "insipirationsresa" i jobbet till London för ca 2 månader sedan.

Facket fick stort stöd från förbipasserande under stridsåtgärdens gång och många förfärades över polisens övervåld med bl.a. sparkar, slag och pepparspray mot de fackliga aktivisterna. Polisen omhändertog 26 av fackmedlemmarna och avvisade ca 10 från platsen. Även den avskedade och misshandlade kocken samt dennes fackliga ombud misshandlades och omhändertogs av polisen.

- Trots att vi tydligt meddelade att vi bara tänkte stå där i två timmar gör Malmöpolisen bedömningen att det är rimligt att attackera blockaden, och därmed också fackliga rättigheter generellt, säger Kristina Granath, fackligt ombud.

Övervåld börjar bli Malmöpolisens kännetecken. Precis som vid blockaderna av Fosie stadsdelsförvaltning i somras, valde polisen igen att försvara den ena parten i en en facklig konflikt och respekterade därmed inte den lagligt varslade stridsåtgärden.

Rätten till fackliga stridsåtgärder regleras i regeringsformen § 17. Vid blockader av t.ex. Eriksson i Borås eller Sveriges Kommuner och Landsting i Stockholm har polisen konsekvent förhållit sig neutrala och meddelat att man är mycket försiktiga i att ingripa i de grundlagsstadgade fackliga rättigheterna. I Malmö däremot har polisen det senaste året utmärkt sig för sitt oproportionerliga våld och nolltolerans mot fackliga aktivister.