Rättvis Vinhandel till Sydafrika

SAC:s sektion på Systembolaget är en del en kampanj för att förbättra arbetsvillkoren längs vinets värdekedja. I februari arrangerar Rättvis Vinhandel en strategikonferens i Kapstaden.

I Rättvis Vinhandel ingår organiserade arbetare på vingårdar i Sydafrika, Chile och Argentina. Kampanjen har sedan 2010 arrangerat öppna seminarier, publicerat artiklar i dagsmedia och deltagit i radioinslag om villkoren för de lantarbetare som producerar vinerna på Systembolaget.

Det internationella samarbetet flyttar fram positionerna for de fackliga organisationerna längs värdekedjan. Arbetarna formulerar gemensamma krav riktade mot de nordiska alkoholmonopolen och menar att Systembolaget, som är en av världens största uppköpare av vin, måste ta större ansvar for produkterna som säljs i butikerna.

Just nu ar kampanjen inne i en spännande fas. De Sydafrikanska lantarbetarna har sedan i november rest sig i en historisk våg av vilda strejker och protester. Läget skapar just nu en möjlighet för att en avgörande förändring skall ske i den sydafrikanska vinproduktionen. När Systembolagspersonal i SAC spred en solidaritetshälsning från kassalinjen fick bilden stor spridning i Sydafrika där upp till sa mycket som tjugofem procent av vinexporten går just via Systembolaget. Aktionen väckte glada reaktioner från arbetarna i strejk och sura miner från representanter for den sydafrikanska vinnäringen.

I februari 2013 arrangerar kampanjen ett strategimöte i Kapstaden, Sydafrika. Delegater från fyra länder möts. Två representanter for SAC:s Systembolagssektion kommer delta.

Läs mer om Rättvis Vinhandel på Afrikagruppernas hemsida.

dfsa

Medlemmar i SAC:s Driftsektion för Systembolagsanställda visar solidaritet med strejkande arbetare.