Rättegång mot 26 strejkvakter inleds 3 november

Måndagen den 3 november inleds rättegången mot 26 av fackföreningen SAC syndikalisternas strejkvakter i Malmö tingsrätt.

En ovanlig rättegång där en grupp av fackföreningens medlemmar blivit åtalade för att ha påståtts stört den allmänna ordningen och hindrat kunder och anställda från att komma in på sushirestaurangen Izakaya Koi på lilla torg i Malmö.

Fackföreningen menar dock att ingen av blockadvakterna förhindrat kunder eller anställda från att gå in och ut ur restaurangen utan uppmanat kunder och anställda att lämna arbetsplatsen för att den låg i facklig blockad.

- Det är klart att en fackförening har rätt att ha blockadvakter utanför en restaurang om restaurangen ligger i facklig blockad. Det är liksom själva meningen att en fackförening skall uppmana kunder och anställda att bojkotta restaurangen, knappast en störning av den allmänna ordningen. Hur skulle det se ut om alla arbetsgivare helt plötsligt kunde skicka polisen på en fackförenings medlemmar varje gång man krävde rimliga villkor för arbetsplatsens arbetstagare? Hotell och restaurangbranschen är en tuff bransch för arbetstagare med många oseriösa och kriminella arbetsgivare. I den branschen måste det finnas starka fackföreningar som tar strid för sina medlemmar, säger Liv Marend som är ombud för Malmö LS av SAC syndikalisterna.

Bakgrund till arbetsplatskonflikten:
Fackföreningen Malmös Hotell- och Restaurangsyndikat av SAC-syndikalisterna inledde i november 2006 stridsåtgärder mot sushirestaurangen Izakaya Koi på Lilla Torg i Malmö. Syndikatet låg i konflikt med restaurangen sedan en av cheferna, dylika delägare, brutalt misshandlat en anställd medlem. Ledningen för Izakaya Koi vägrade ta ansvar för övergreppet och restaurangen försattes i blockad tills detta skulle ske och kollektivavtal hade tecknats.
Den 1 december stod strejkvakter utanför restaurangen och uppmanade kunder att välja en annan restaurang för att sätta press på ledningen för Izakaya Koi. Stridsåtgärden var varslad enligt gällande lag. Polis kom till platsen och gjorde ett brutalt ingripande mot den fackliga stridsåtgärden som senare även resulterade i åtal mot 26 av de strejkvakter som uppmanade kunder och anställda att lämna restaurangen.
Chefen dömdes den 28/4 2008 för misshandel av en annan person (målsnr: B 1505-08 50/99).

Fakta om fackliga rättigheter:
Rätten att vidta fackliga stridsåtgärder skyddas i en särskild paragraf i grundlagens 2 kap 17 § om inte annat följer av lag eller avtal. Fackliga stridsåtgärder vidtas mot arbetsgivare för att förmå arbetsgivaren att teckna överenskommelse med fackföreningen för att tillskansa arbetsplatsens eller sina egna medlemmar bättre arbetsvillkor, förhållanden och lönenivåer.
Enligt rikspolisstyrelsens egna riktlinjer i arbetsplatskonflikter är stor återhållsamhet motiverad och direkta ingripanden i fackliga stridsåtgärder skall inte ske utan att det betingas av ett väsentligt ordnings eller säkerhetsintresse (Se JK, DNr 1505-80-21, 2551-80-21, beslut 1981-04-27).

Fakta om branschen:
Hotell- och restaurangbranschen är en bransch med mycket organiserad brottslighet, ekonomisk brottslighet och oseriösa arbetsgivare. Branschen präglas av låg facklig organisationsgrad, osäkra anställningar, låga lönenivåer och tuff arbetsmiljö.