Punktstrejker på Lunds sjukhus

Den 3 november inleder medlemmarna i driftsektionen på Lunds sjukhus (USIL) en serie punktstrejker mot sin orimliga arbetsbelastning.

Vilka är det som strejkar? 

Det är vi medlemmar i driftsektionen USIL av SAC syndikalisterna som gemensamt har fattat beslutet att strejka. Vi är en syndikalistisk fackklubb som är anslutna till SAC syndikalisterna vars samordnade lokala organ är Malmö LS av SAC syndikalisterna. Driftsektionen har beslutat att gå ut i punktvisa strejker omfattande tre timmar, två gånger i veckan från den 3 november.
 
Varför har driftsektionen beslutat om att strejka?
 
Sedan ca fem år tillbaka har vi i SAC syndikalisterna kämpat för att förbättra våra arbetsvillkor och särskilt när det gäller den orimliga arbetsbelastningen. 2006 sändes uppdrags gransknings reportage om hur städavtalet mellan ISS Facility Services och Region skåne gör sjukhuset smutsigt genom den orimliga arbetsbelastning som åläggs städarna som är anställda av ISS. Ett exempel var att en toalett skulle städas på Kvinnoklinikens mödrahälsovård som skulle städas på 36 sekunder. Denna arbetsbelastning har således koppling med spridningen av sjukhussjukan.
 
Våra krav är således att arbetsbelastningen för oss städare minskar med 40 %. Utöver detta strejkar vi för att vi förlorat förtroende för ansvarig arbetsledning, införandet av flextid, tillgång till cyklar för att ta oss mellan städområden och höjning av våra löner till en miniminivå på 21 300 kronor i månaden.
 
Är det inte lite väl drastiska åtgärder att börja strejka?
 
Driftsektionen har förhandlat om arbetsbelastningen i flera år utan resultat. I somras slöts även en överenskommelse mellan driftsektionen och ISS om att göra en tidsstudie på ett städområde för att kontrollera arbetsbelastningen. Driftsektionen hade således en tidsstudiekontrollant som kontrollerade hur två av ISS utvalda städare städade ett utvalt städområde. ISS bröt överenskommelsen genom att uppmana städarna att hoppa över städområden, flytta städområdena från de dagar då tidsstudien genomfördes och hoppa över arbetsuppgifter som skulle utföras. Detta har driftsektionen dokumenterat i en särskild rapport.
 
Sammanfattningsvis har det inte funnits någon annan utväg än att strejka då arbetsledningen för ISS på UIL ständigt motarbetat någon som helst konstruktiv lösning på frågan. Tvärtom så har de skärpt kontrollen på enbart våra medlemmar och fortsätter att ständigt försöka höja arbetsbelastningen till orimliga nivåer.
 
Kommer strejken att drabba patienter och övrig verksamhet på USIL?
 
Ja det kommer den att göra. Men vi anser att det drabbar patienterna mer om vi inte skulle försöka göra någonting för att förbättra vår situation. Vi är så hårt pressade av arbetsledningen, och har varit det i flera år, så att kvalitén på städningen blir under all kritik. Det gör i förlängningen också att allmänheten, patienterna och övriga anställda riskerar att bli sjuka. Själva idéerna med ett sjukhus bygger ju på att det skall vara rent och hygieniskt. En del tror kanske bara att det skall se ut som OM det vore rent och sopa smutsen under mattan på bekostnad av skattebetalarna, patienternas hälsa, sjukhuspersonalens hälsa och våra egna kroppar.
 
Men hur kommer det sig att inte Kommunal och ISS upplever arbetsbelastningen som ett problem utan bara SAC syndikalisterna?
 
I reportaget från uppdrag granskning 2006 så sa kommunals ombud Anne-Lii Eriksson att hon inte ville kommentera arbetsmiljön eller arbetsgivaren och inte heller kritisera städfirman, trots att hon tyckte att avtalet mellan ISS och USIL var orimligt. Samma sak är det även nu. Kommunal och ISS Facility services sitter i samma båt. Vi i driftsektionen gör inte  det. Vi har ett intresse av en arbetsbelastning som skapar en hälsosam arbetsmiljö för både oss själva, patienter och övrig sjukhuspersonal. Vi anser att kommunal inte företräder sina medlemmars intressen i dessa frågor utan går arbetsgivarens ärenden trots att problemen beskrivits ingående i deras egen tidning kommunalarbetaren.
 
Ni kräver 40 % minskat städområde för varje städare. Är inte det ett orimligt krav för ISS att uppfylla?
 
Jo enligt ISS är det väl självklart orimligt eftersom det betyder att de måste anställa fler städare och att det i sig innebär ökade kostnader. Men vi anser att ett multinationellt företag med miljardvinster har råd med detta. Anser de sig inte ha råd med detta får de omprioritera vad de lägger sina andra kostnader. Förutom att det skulle ge fler arbetstillfällen, bättre arbetsmiljö för alla anställda och patienter, så skulle skattebetalarna faktiskt få nått som de betalat för.
 
Ni kräver flextid för alla anställda. Varför gör ni det?
 
För att alla städare skall kunna slippa stressen på morgonen och kunna komma några minuter försent om det blivit trubbel med dagislämning, bilköer, osv. Det måste finnas möjlighet att kunna jobba in detta i slutet på dagen utan att man får anmärkning för olovlig frånvaro. Dessutom så har resten av sjukvårdspersonalen på USIL flex.
 
Vad innebär det att ni förlorat förtroendet för ansvarig arbetsledning?
 
Den ansvarige chefen för ISS på USIL har pressat sina anställda hårt under lång tid. Hon har enligt oss trakasserat ett flertal medarbetare, skrikit till dess medarbetare brustit ur i gråt och uppträtt allmänt olämpligt. Utöver detta har hon trakasserat driftsektionens ordförande för sitt fackliga engagemang. Vi tycker det är dags att denna person lämnar sin post.

USIL av SAC

Länkar i media till ISS verksamhet som berör konflikten:

Kommunalarbetaren: "Oacceptabel städning är standard" 

Uppdrag granskning: "Snusket på sjukhuset kan göra dig sjuk"

Närkes Allehanda: "Billig städning blev också slarvigt utförd"

Uppdrag granskning: "Städavtalet gör sjukhuset smutsigt"

Kontaktuppgifter:
Driftsektion USIL av SAC
E-post: malmo@sac.se
Adress: Davidhallsgatan 4, Box 200 10 Malmö