Protest vid Terrafems monter på Juristdagarna.

Idag genomför Stockholms LS en protest vid Terrafems monter på Juristdagarna. LS är en feministisk fackförening och stöttar kvinnojourens verksamhet, men såväl anställda som omhändertagna kvinnor har slagit larm om bristande säkerhet, en ohälsosam arbetsmiljö och brott mot arbetsrätten.

- Jag är både nervös och upprörd, men jag känner mig starkare med min fackförening och jag vill visa Terrafems ledning att de inte kan krossa människor så lätt som de tror, säger Zaineb Muslem inför protesten, som har formen av en flygbladsutdelning vid Terrafems monter, nummer 61.

Zaineb Muslem arbetade på Terrafem tills hon för en tid sedan plötsligt fick sparken med omedelbar verkan. Stockholms LS har ogiltigförklarat avskedet. Efter samtal med flera anställda har det uppdagats en rad andra brister som man påpekat för Terrafem under förhandling.

Bland annat har en begäran gjorts om att åtgärda den psykosociala arbetsmiljön genom en skyddsrond med ett regionalt utsett skyddsombud. En arbetsskadeanmälan har även gjorts till Arbetsmiljöverket angående kränkande kommentarer gällande utseende och vikt som verksamhetsledaren utsatt Zaineb Muslem för, vilket lett till dokumenterad psykisk ohälsa.

Flera tidigare anställda vittnar om ovanligt låga löner och extrem arbetsbelastning, liksom ohederlighet gentemot Socialtjänsten.

LS kan även förmedla kontakt till omhändertagna kvinnor som anonymt vill vittna om undermålig säkerhet på det skyddade boendet, diskriminering samt straff och hot från ledningen. Filmer och bilder finns.

Kvinnojouren saknar både kollektivavtal och lokalt skyddsombud.

Presskontakt under protesten: Sofie Nohrstedt , Stockholms LS förhandlingskommitté: +46-(0)8-658 62 69