Papperslösa arbetare vann mot villaägare i Göteborg

En villaägare i Askim vägrade att betala lön till fyra papperslösa
arbetare som utförde anläggningsarbete på hans tomt. Göteborgs LS
Syndikalisterna har drivit fallet till Arbetsdomstolen.  Genom en
uppgörelse betalar nu villaägaren ut lönen.

En villaägare i Askim vägrade att betala lön till fyra papperslösa
arbetare som utförde anläggningsarbete på hans tomt. Göteborgs LS
Syndikalisterna har drivit fallet till Arbetsdomstolen. Genom en
uppgörelse betalar nu villaägaren ut lönen.
- Det är en seger både för oss och för alla papperslösa arbetare, säger Mohammad Lasaki,
anläggningsarbetare. När man lever som papperslös tvingas man arbeta svart för att kunna försörja
sig. Vi vill jobba och göra rätt för oss men arbetar utan några kollektivavtal och utan säkerhet. Nu
visar vi att vi ändå kan kräva våra rättigheter!
Sommaren 2009 utförde fyra personer anläggningsarbete hos en villaägare i Askim. Mohammad
Lasaki är politisk flykting från Iran och fick asyl först under hösten 2009. Även de övriga arbetarna
var papperslösa och tvingades därför att arbeta svart. Mohammad Lasaki som var kvalificerad för
arbetet lovades 150 kr per timme och de övriga 50 kr per timme. Tre dagar före anläggningsarbetet
skulle slutföras misshandlades en av de papperslösa arbetarna av villaägaren. Då hade endast en
tredjedel av den avtalade lönen betalats ut och villaägaren vägrade att betala resterande 45 000 kr.
- Tusentals papperslösa lever och arbetar i Sverige och blir alltför ofta lurade på sin lön trots att den
från början ligger långt under kollektivavtalsnivå, säger Cattis Laska på Göteborgs LS som drivit
fallet. För SAC Syndikalisterna är det självklart att kämpa för alla arbetares rättigheter, såväl med
som utan papper.
Göteborgs LS Syndikalisterna försökte förhandla med villaägaren, som vägrade. Först efter att ha
stämt villaägaren för förhandlingsvägran i Arbetsdomstolen kom han till förhandlingsbordet och
gick med på att betala ut lönen (AD mål A 87/10).
- De arbetsrättsliga lagarna omfattar papperslösa, vilket en statlig utredning slog fast oktober 2010,
säger Erik Mägi, jurist och Göteborgs LS ombud i Arbetsdomstolen. Däremot har de papperslösa
oftast problem att få rätt i domstol eftersom de riskerar utvisning om de vittnar. Eftersom
arbetsgivare alltid är skyldiga att hålla förhandlingar kan facket kan ändå driva deras ärenden.