Organisering i hemtjänsten

I hemtjänsten på Södermalm har personalen organiserat sig i en driftsektion sedan 2009. Nu förbereder de sig på att förhandla om sin arbetsmiljö.

Vid Aleris hemtjänstkontor på Magdalenagården ska Linda Häggström och Seif Bouzid precis gå på ett kvällspass. De har jobbat här sedan långt före privatiseringen.  – Det är ett kul och givande jobb, säger Linda och berättar att det blir många fina möten med de gamla.

Men på sista tiden har det varit svårt att hinna med den där engagerade kontakten. Seif och Linda är överens om att arbetsmiljön äventyras genom låg personaltäthet. När färre personer gör samma jobb blir följden överbelastning och stress. Anställda upplever att de inte hinner med att utföra sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt.

- Stressen gör att man inte använder rätt tekniker eller hjälpmedel vid till exempel tunga lyft. Riskanalyserna blir också lidande. De blir inte uppdaterade ordentligt, säger Linda. Men klienterna påverkas också negativt. Bristen på resurser sänker vårdkvalitén.

Ett annat arbetsmiljöproblem är att sjukhusen skickar hem patienter tidigt i vårdprocessen. - Svårt sjuka kommer hem till lägenheter som inte är anpassade efter deras behov. Innan arbetsterapeuten hunnit inställera rätt hjälpmedel ska vi vara på plats och försöka hantera situationen. Det är inte ett bra läge för någon, säger Seif.

Seif har själv påverkats av arbetsmiljön. För något år sedan blev han sjukskriven med stressymptom, men sektionen förhandlade med Aleris och bidrog till att han fick en bra rehabilitering. - Det är mycket tack vare Linda och de andra i sektionen som jag kan jobba kvar, berättar han.

Kommunal har kollektivavtal på Aleris men på arbetsplatsen finns det i princip ingen facklig aktivitet förutom i driftsektionen. Linda och Seif berättar att Kommunal besökt arbetsplatsen en enda gång under deras tid i hemtjänsten.

-Vi har försökt engagera kollegor som är medlemmar i Kommunal och peppat dem att gå på några kurser, men det verkar inte finnas något intresse från Kommunals sida att ha en facklig närvaro på golvet, säger han.

Driftsektionen Södermalms hemtjänst bildades 2009 och är väl etablerad på arbetsplatsen, med växande medlemsantal och en egen anslagstavla i personalutrymmena. Sedan bildandet har det hänt mycket på Magdalenagården, inte minst har verksamheten privatiserats, först genom en avknoppning och sedan genom att jättekoncernen Aleris köpte upp de avknoppade företagen.

Aleris har uppmärksammats flera gånger under åren, senast i juli i år. På äldreboendet Vårbacka Plaza i Stockholm fick ledningen avgå sedan Aftonbladet uppmärksammat svåra missförhållanden där. Anställda vittnade om hur bristen på resurser lett till extrema fall av vanvård.

Nu förbereder sig driftsektionen i Aleris hemtjänst för att göra sin röst hörd med krav på bättre arbetsmiljö. - Vi måste förhandla om personaltätheten, säger Linda. Stressen påverkar både oss och klienterna.

Text och foto: Emil Boss