Nytt på Systembolaget: Butiken läggs ner

Turerna i konflikten mellan Systembolaget och driftsektionen DFSA har tagit en ny oväntad vändning. Butiken på Gullmarsplan där fackklubben verkar har blivit tillfälligt nedlagd på grund av personalbrist, något som ledningen länge har hävdat att de inte har. Är det ett ärligt försök att få ordning på bemanningen eller ett sätt att tysta kritiken? Det frågar sig nu driftsektionen DFSA av SAC. 

Nu på lördag 1 juli stänger tillfälligt Systembolaget Gullmarsplan. Brister i butikens bemanning har varit ett återkommande problem under flera år och sedan årsskiftet har personalbristen förvärrats. Personal har både slutat och gått ner i tid, utan att nya rekryteringar skett eller befintliga deltidstjänster höjts, och butikschefen har dessutom omplacerats. Även om bilden av butikens behov ibland skiljer sig åt mellan huvudkontoret, som sätter butikens budget, och personalen på butiksgolvet, har alla inför sommaren 2017 varit överens om att det inte längre är hållbart. 

Vecka efter vecka har befintlig personal behövt täcka upp, inte sällan på kort varsel. Många har jobbat tolvtimmarspass och även sexdagarsveckor. Med mertid och övertid, kortare vikariat samt extra arbetspass inom ramen för den så kallade årsarbetstiden har försäljarna ställt upp för att butiken ska kunna fungera. SAC:s lokala fackklubb har sedan årsskiftet krävt höjda fasta kontrakt och mer fast anställd personal, men inte fått gehör.

Till följd av detta har arbetsmiljön naturligtvis försämrats och Systembolaget menar att enda lösningen är att tillfälligt stänga butiken, då det inte går att anställa nya försäljare innan rekryteringen av ny ordinarie chef är klar. Den processen har inte påbörjats, även om försök gjorts att hitta en tillförordnad butikschef inom företaget.

– Det är svårt att veta hur man ska förhålla sig till Systembolagets agerande. Från ett perspektiv är det ansvarsfullt att stänga tillfälligt, men det finns också en oro att butiken inte kommer att öppna igen och att några av oss inte kommer att vara välkomna tillbaka. Och det är ju Systembolaget som låtit detta gå så långt. Med en fungerande bemanning skulle det nog varit lättare att hitta en chef, säger Emil Boss från SAC:s lokala fackklubb.

Tidigare i våras anlitades konsulter från Starck & Partner för att göra en oberoende kartläggning av butiken. Kvarglömda anteckningar och konsulternas uppdragsbeskrivning avslöjade dock att det i uppdraget också ingick att kartlägga fackligt aktiva och tre personer nämns specifikt, bland annat butikens skyddsombud. Det framgår att Systembolaget velat försöka bygga saklig grund för uppsägning eller om nödvändigt stänga butiken. Resultatet av kartläggningen presenterades för personalen 20 juni och såväl underbemanning som årsarbetstid nämns som problem på arbetsplatsen, vilket SAC:s fackklubb påpekade för över ett halvår sedan och som alla i personalen också känt av.

– Att säga att de medvetet skapat den här situationen är kanske att gå för långt, men det finns all anledning att tro att detta är ett sätt att splittra personalstyrkan och då främst oss fackligt aktiva som ställer krav på bemanningen, säger Mikael Lindegren, en av de utpekade i fackklubben.

– Det är en märklig historia. I ett halvår har vi i facket krävt att ledningen ska anställa mer personal. Först fick vi höra att det inte var någon personalbrist och sedan att ingen får anställas eller höjas förrän konsulterna sagt sitt. Sedan är det avsaknaden av chef som omöjliggör nya anställningar och nu kommer alltså beslutet att de stänger butiken och på grund av just underbemanning, säger Emil Boss.

Att tillfälligt stänga en Systembolagsbutik är en stor process och har aldrig tidigare skett. Alla på butiken kommer att omplaceras, inklusive de ordningsvakter som personalen med hjälp av skyddsombudet för endast en månad sedan lyckades förmå Systembolaget att betala för. Samtliga försäljare kommer att fungera som gratis extra resurs på andra Systembolag, då lönen fortfarande kommer betalas av den stängda butiken vid Gullmarsplan.

– De som har väntat på höjningar av sina kontrakt får alltså fortsätta vänta och någon mertid och övertid lär det ju inte bli när man är extraresurs. För vissa kommer det bli en stor omställning ekonomiskt och det hela blir ju ytterligare en påminnelse om varför vi ska ha riktiga kontrakt, avslutar Mikael Lindegren.

29 juni 2017
Driftsektionen för systembolagsanställda
Presskontakt: Emil Boss 070 768 28 18