Nyanställningsblockad och bojkott mot Assistansia AB

Assistansia är ett av Sveriges största assistentbolag. Företaget har satt i system att missbruka tidsbegränsade anställningar. Malmö LS av SAC varslar därför stridsåtgärder med krav på ändrad företagspraxis.

.

Varför vidtar Malmö LS av SAC syndikalisterna facklig nyanställningsblockad och bojkott mot Assistansia?

Assistansia är ett bolag som har över 5000 anställda personliga assistenter dvs. ett av Sveriges största assistentbolag. Konfliktåtgärderna vidtagits för att företaget har satt i system att anställa personliga assistenter på tidsbegränsade anställningar när de egentligen skall erhålla tillsvidareanställning. Kravet för att konfliktåtgärderna skall avslutas är att Assistansia ändrar praxis kring företagets anställningsvillkor.

.

Vad innebär en nyanställningsblockad och bojkott?

En nyanställningsblockad innebär att Malmö LS har meddelat arbetsförmedlingen landet över om att Assistansia är försatt i nyanställningsblockad.

Därmed uppmanas arbetsfömedlingen att inte anvisa arbetssökande till Assistansia tills dess konflikten är löst. Arbetssökande har även rätt att neka anställning på företag som är försatta i nyanställningsblockad utan att förlora sin ersättning (se lagen om arbetslöshetsförsäkring § 11 moment 3). Arbetssökande uppmanas därför att inte ta anställning på detta företag så länge konflikten pågår.

En bojkott innebär att Malmö LS kommer uppmana brukare på Assistansia att lämna företaget tillsammans med sina assistenter. Malmö LS kommer att vädja till brukare att ställa krav på Assistansia för att företaget skall lägga ut de pengar som krävs för att assistenterna skall kunna arbeta under värdiga villkor och förhållanden. Om brukare gör gemensam sak kan de både förbättra assistenternas och sin egen situation.  

.

Vad innebär det att Assistansia har satt i system att missbruka tidsbegränsade anställningar?

 Ungefär 90 % av alla anställda på Assistansia har en tidsbegränsad anställning. Detta betyder att företaget inte behöver ange saklig grund för uppsägning när de säger upp personliga assistenter.  I enskilda fall har Assistansia sparkat personliga assistenter utan grund för att de tillsammans med sina arbetskamrater krävt bättre arbetsmiljö och bättre arbetsvillkor.

Alla anställda har rätt att ställa krav på sin arbetsgivare utan att förlora jobbet. Det är en del av den grundlagsbefästa rättigheten att verka för fackliga rättigheter på jobbet utan att bestraffas med avsked eller uppsägning. Att Assistansia kränker den rätten är oacceptabelt.

.

Vad har hänt i enskilda fall?

I ett fall har en assistentgrupp på en arbetsplats i Malmö drivit livsviktiga frågor för arbetsgruppens arbetsmiljö och brukarens livskvalité. De har krävt taklyft för att undvika förslitningsskador, grundläggande utbildning i förflyttningsteknik, utbildning i medicinhantering och brandsäkerhet, besked om lönekriterier vid lönerevisioner samt krävt ersättning vid resor i arbetet. När de bland annat krävt skyddsutrustning inför dusch av brukare, såsom förkläden, stövlar och duschmössor, har Assistansias chefer meddelat att assistenterna får köpa arbetskläder själva eller duscha brukaren i BH och trosor. Cheferna har också sagt att om man tycker att det är obehagligt kan man sätta på sig t-shirt.

.

Har Assistansia följt kollektivavtal i samband med uppsägningar?

Enligt kollektivavtal finns det två typer av anställningar; tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar. 80 – 90% av Assistansias 6000 assistenter är anställda på tidsbegränsade anställningar där man kan få sparken på dagen utan uppsägningstid. Malmö LS anser att detta är ett missbruk av lagen om anställningsskydd som bygger på att alla anställda i normala fall har rätt till en tillsvidareanställning och därmed har rätten att arbetsgivaren måste ha saklig grund för uppsägning. Att exempelvis säga upp personliga assistenter, för att de tillsammans med sina arbetskamrater krävt human arbetsmiljö och arbetsvillkor, är inte saklig grund för uppsägning utan olagligt.

.

Behöver inte Assistansia ange saklig grund för uppsägning?

Jo det krävs särskilda skäl för att säga upp en personlig assistent men Assistansia har satt i system att enbart hänvisa dessa skäl till att "brukaren förlorat förtroende för assistenten" utan att specificera hur och varför. I ovanstående exempel, där en medlem blivit sparkad för fackligt engagemang, har Assistansia bland annat skriftligen nämnt att medlemmen "bryr sig mer om sina arbetskamrater än om sin brukare". Enligt Assistansia så är ett engagemang för arbetsvillkor och arbetsmiljö saklig grund för uppsägning. Detta är naturligtvis oacceptabelt.

.

Kontakt:
Malmö LS av SAC syndikalisterna
malmo@sac.se
Tel: 040-126178
Box 17575
20010 Malmö
www.malmo.sac.se