Ny driftsektion på Sundsvall Energi

I december förra året bildades Driftsektion Sundsvall Energi för att ge medlemmarna insyn i företagets verksamhet och öka den fackliga aktiviteten.

Sundsvall Energi är ett kommunalt Energibolag med huvudinriktning på produktion av fjärrvärme. Företaget hade för två år sedan cirka 150 anställda, men efter omorganisationer och uppsägningar är antalet anställda idag 105 personer.

I december gick arbetarna samman och bildade en driftsektion för att få mer information och insyn i företagets verksamhet och för att bedriva det fackliga arbete som saknas på arbetsplatsen. Sektionen kommer delta i MBL-förhandlingar och samverkansmöten mellan fack och arbetsgivare. Ambitionen är också att jobba tillsammans med andra fackförbund för att på så sätt bli starkare tillsammans.

Arbetsköparen och kollektivavtalsfacket har tidigare gått hand i hand efter de fackliga förhandlingarna. Medarbetare har själva fått påpeka till de fackliga att de inte skall skriva under vissa avtal som t.ex. kan leda till lönedumpning och sämre villkor. Inget fack har tidigare vågat gå emot arbetsköparen. När det funnits drivande fackombud har dessa fått en hög befattning för att på så sätt tystas ner.

Det finns många frågor för driftsektionen att ta tag i. En utmaning blir att motverka försämringar i den fysiska och psykiska arbetsmiljön, som är en konsekvens av färre anställda. Det rör till exempel ökade risker med hantering av lut, syra och kalk, men också ökad stress.

Den nya driftsektionen kommer att verka för att kollektivavtalet som förhandlas centralt alltid skall gälla. På Sundsvall Energi är det bara arbetsgivaren som gynnas av att kollektivavtalet skrivs bort genom lokala avtal. Andra fackliga frågor att ta tag i är att motverka mobbing, diskriminering och kränkande särbehandling samt att inga nya arbetsbeskrivningar accepteras och skrivs under utan MBL-förhandlingar.