Ny driftsektion på Economicum i Uppsala

Lisa Ramquist och Linn Spross forskar på brännheta frågor för arbetarrörelsen. Tillsammans med kollegor på ekonomisk-historiska institutionen på Uppsala universitet har de nyligen bildat en driftsektion för att förbättra sina villkor.

Hur ser arbetsvillkoren ut för en doktorand?

Anställningarna är oftast tidsbegränsade eller otrygga på annat sätt men väldigt olika från person till person. Vi två har olika anställningsformer och får lön från olika ställen. Genom driftsektionen hoppas vi få bättre överblick över vem som bestämmer över vilka resurser. Ensam är man ganska utlämnad till chefernas beskrivning av projekt och anslag. Vi tjänar cirka 17 respektive 18 000 kronor efter skatt. 

Vad handlar er forskning om?

Linn: Jag forskar på kampen för arbetstidsförkortning. Den tidiga arbetarrörelsen vågade kräva en förkortning för dess egen skull, utan att relatera till produktionsökningen och utan att fixera sig så mycket vid specifika timantal. Till skillnad från idag ställdes det inte upp en konflikt mellan kortare arbetsdag eller mer lön. Det var inte heller just åtta eller sex timmar som argumenterades för utan förkortningen motiverades i sig.  SAC var extremt drivande i införandet av 48-timmarsveckan. Näringslivet menade att den skulle vara rena döden för företagsamheten i Sverige. Det var hotet om revolution och den militanta arbetarrörelsen som drev igenom förkortningen den gången.

Lisa: Jag forskar om den borgerliga bilden av arbetarklassens skuldsättning. Arbetares skulder har från borgerligt håll både setts som ett tecken på oansvarighet och som ett styrmedel eftersom skuld implicerar åtaganden på ett annat sätt än välgörenhet. De senaste åren har det reproducerats en bild av att belåningen nått extrema höjder och att arbetarnas utsatthet därför kräver större försiktighet av arbetarrörelsen, men det är egentligen ingen ny situation.

Är den ekonomiska historien viktig för arbetarrörelsen?

Linn: Den kan svara på frågor som: Vad är en social rörelse? Vad är det egentligen vi vänsteraktivister håller på med? Ofta visar det sig att stora förändringar påbörjas långt tidigare och handlar om långsamma strukturella processer snarare än snabba skeenden. Det handlar om att förstå saker genom att spåra dem. Jag saknar till exempel fortfarande en förklaring till kapitalismens uppkomst.

Lisa: Det är viktigt att vi inte glömmer det som rörelsen en gång lärt sig. Det är vanskligt med för enkla paralleller men kan vara relevant att titta på till exempel kravallerna i Husby jämfört med hungerkravallerna under tidigt nittonhundratal.  Historiens uppgift är ju att visa att allt inte är så nytt som man lätt kan tro.

Hur ser ni på SAC:s roll idag?

Lisa: Det känns kul att det jobbas mer aktivt med feminism. Jag tror att ökat fokus på branschorganisering gör det lättare för tjejer att vara aktiva i organisationen. I en driftsektion har medlemmarna en mer direkt legitimitet än i LS, där det kanske krävs mer för att våga ta plats.