Ny central förhandlingsutbildning

Missa inte SAC:s förhandlingsutbildning 26-27/1. Utbildningspassen ger grundläggande förståelse av LAS och MBL, förhandlingsteknik och AD-praxis.

SAC Studier bjuder in till en utbildningshelg fullmatad med de mest framgångsrika utbildningspassen från utbildningar på ämnet förhandling. 14 utbildningspass som spänner från grundläggande översikt om LAS och MBL till avancerade pass om förhandlingsteknik och AD-praxis. Utbildningen är praktiskt inriktad och utgår från samlad erfarenhet, rättspraxis och innehåller även praktiska förhandlingsövningar.

Kursen riktar sig i första hand till aktiva förhandlare med erfarenhet som vill fördjupa sina kunskaper inom förhandling och arbetsrätt. Många vill gå utbildningen och vi har tyvärr bara 16 platser att erbjuda. Vi kommer att prioritera sökande från LS som har få förhandlare samt försöka få en så stor spridning som möjligt över många LS.

SAC bjuder på hela kostnaden då vi anser det viktigt att öka förhandlingskunskaperna i hela SAC. Du skickar in din ansökan till studier@sac.se senaste den 10 januari med namn, adress, telefon, e-post, LS-tillhörighet och en kort motivering vad du kan tillföra LS genom att gå denna utbildning.