Norrköpings LS i tvist med Kriminalvården

Arbetsköparen Kriminalvården har vägrat förhandla om lönesättningen för en medlem i Norrköpings LS. LS har svarat med att kalla till en tvisteförhandling som kommer hållas 16 september.

Kriminalvården förhandlingsvägrar med argumentet att man bara sätter sig ner med kollektivavtalsslutande parter, men det är en hållning som strider mot Medbestämmandelagen.

 - Vi finner det oerhört allvarligt att arbetsgivaren helt enkelt vägrar att förhandla med oss som organisation om ett av våra medlemmars viktigaste anställningsvillkor, säger Rickard Karlsson i Norrköpings LS förhandlingskommitté. - Vi har samma rätt som andra fackföreningar att förhandla för våra medlemmar och dessa ska inte särbehandlas negativt för att de valt att organisera sig med oss.

Om ingen överenskommelse nås under förhandlingstillfället kommer skadestånd att yrkas för brott mot förhandlingsskyldigheten samt föreningsrätten.

Bakgrund

Den berörda medlemmen är anställd av Kriminalvården och arbetar inom Frivården i Norrköping. Då årets lönesättning genomförts under väldigt tvivelaktiga former och medlemmen inte fått redogöra för sin insats i arbetet eller argumentera för sin sak i samband med att lönepåslaget fastställdes begärde Norrköpings LS av SAC en förhandling. Vid sammanträdet meddelade arbetsgivaren att de inte var intresserade att förhandla om det som begärts - lönesättningen.

Det är också fackföreningens åsikt att medlemmen hållits tillbaka lönemässigt av dåvarande chef för att tidigare ha framfört kritik och pekat på brister i verksamheten. Förslag på förbättringar har inte fått något gehör.

Tidningen Folkbladet har tidigare i år (22/2*) rapporterat om den medarbetarundersökning som genomfördes under slutet av förra året där Kriminalvårdens personal gav uttryck för ett stort missnöje med ledningen och närmsta chefen, speciellt när det gäller att hantera kritik.

* http://www.folkbladet.se/nyheter/default.aspx?articleid=6320594

/ Norrköpings Lokala Samorganisation av SAC-Syndikalisterna.