Nazisterna går fria igen!

Det är bedrövligt att vi ska behöva skriva om detta i år igen.
Pressmeddelande antaget av Stockholm-Gotlands distrikts almedalengrupp 3/7 2018:

Nazisterna går fria igen!

Vintern 2016 detonerar medlemmar ur NMR ett flertal bomber i göteborgsområdet, varav en person mister sitt ben i attentatet; en andra bomb exploderar utanför Syndikalistiskt forums lokaler.

Almedalen 2017 trakasserar NMR otaliga människor och organisationer.

September 2017 ger polisen NMR ett skandalomsusat tillstånd att demonstrera i Göteborg.

Under de senaste året har NMR utsatt ett femtiotal sammankomster med hbtq-personer för attacker.

Almedalen 2018 ges nazisterna åter fritt spelrum att härja runt och begränsa våra och andra medmänniskors möjligheter att delta i ett demokratiskt forum. Redan under söndagen 1a juli sker interventioner mellan allmänheten och nazisterna. Genom direkta och indirekta hot mot HBTQ-personer, personer med funktionsvariatoner och fackföreningsrörelsen bl.a. så är nazisternas återkomst minst sagt beklämmande.

Vi i SAC ser ett par allvarliga problem med detta. För det första så vill vi rikta en skarp kritik mot polisens fortsatta loja attityd till en terrorgruppering som så uppenbart är ett hot för flera av oss. Den 25e juni kontaktar vi Visby-polisen och för en dialog om den direkta hotbild och oro vi upplever kring nazisternas eventuella deltagande. När dessa nazister så sent som i lördags beviljas ett skyndsamt tillstånd, precis utanför RFSLs lokaler, är det svårt att inte rynka pannan. Att Mattias Andersson - biträdande kommenderingschef för Almedalsveckan - säger till SVT att han inte är orolig gör att vi inte kan annat än att tappa hakan över den otroliga naivitet och demokratiska moras som vilar över polisens omdöme.

Rent rättssäkert så blir detta skyndsamma beslut minst sagt bedrövligt för berörda grupper som dels inte ges utrymme för ett angeläget säkerhetsarbete och dels inget utrymme för en överklagan. När RFSL i går, måndag den 2e, lämnar in en överklagan till förvaltningsrätten så har de redan nödgats lämna området för sina medlemmars psykiska och fysiska säkerhet.

Förra året såg vi hur Region Gotland och Visbys polismyndighet inte tog våra och andra organisationers farhågor på allvar, när region Gotland nu i år tagit sitt förnuft till fånga genom att neka NMR marknadsplats öppnar polisen åter möjligheten för nazisterna att inskränka deltagandet för ett flertal organisationer varav vi ser yttrandefrihetens möjlighet och hälsotillstånd i ett livskritiskt läge.

Det är tragiskt att se hur det krävs en hög tungt beväpnad polisiär närvaro och för att en vecka i Visby skall kunna genomföras i skuggan av en nazistisk hotbild.

Vi kräver hos polisen ett moraliskt rannsakande, inte minst hos tillståndsenheten.