NYA DRIFTSEKTIONER I SOLLEFTEÅ OCH BOTKYRKA

Grattis personalen på Vallaskolan i Sollefteå och på Botkyrka bibliotek. Nu har ni stridbara fackklubbar på jobbet!

Grunden för SAC är våra driftsektioner – fackklubbar med lokalt självbestämmande. Vi vill flytta initiativet från fackets anställda till medlemmarna själva. Det är genom driftsektionerna som medlemmarna får inflytande över både sin fackförening och sin arbetsplats. Driftsektionerna bestämmer vilka frågor som drivs, vilka metoder som används och vilka överenskommelser som görs med arbetsköparen.Varmt välkomna till SAC säger vi till driftsektionen på Vallaskolan och på Botkyrka bibliotek.