NY LOKAL SAMORGANISATION I NYKÖPING

Idag, mitt under SAC:s kongress, bildas en ny Lokal Samorganisation i Nyköping.

Kongressens redaktionsutskott (bilden) läste nyss upp följande hälsning till SAC:s nyaste LS:

”SAC:s 31a kongress välkomnar Nyköpings LS till federationen och ser glädjande på ert initiativ. Med en vision att SAC ska växa och stärkas är den lokala organiseringen oerhört viktig. Tillsammans ska vi föra den fackliga kampen framåt. Med kamratliga hälsningar SAC Syndikalisternas 31a kongress.”

Och såhär skriver Nyköpings LS till kongressen:

"Idag den 27 september 2015 är en historisk dag för nyköpings levande arbetarhistoria. Efter några decennier av total reformistisk dominans bland de fackliga organisationerna planteras idag ett frö som vi sätta allt vårat hopp till ska bli en påtaglig, långlivad och revolutionär tendens för oss arbetande på orten.

Idag fylls det tomrum som rått på orten då nyköpings ls av sac åter ser dagens ljus. Det är med glädje, framförsikt och stolthet vi har för avsikt att inom kort söka inträde i Sveriges Arbetares Centralorganisation! Det arbete som vi i sac bedriver och ska bedriva tillsammans saknar motstycke på svensk arbetsmarknad. Tillsammans små som stora ls ska vi föra arbetet framåt och bli en kraft att räkna med lokalt men även nationellt och i fortsättningen överallt!

Vi i nyköping vill hälsa till sac och meddela att modet är gott vid vårat konstituerande möte av en lokal samorganisation!

Hälsningar
 Nyköpings Lokala Samorganisation av SAC Syndikalisterna