NY DRIFTSEKTION PÅ CYKELBUTIK

Grattis till personalen på EcoRide i Malmö, nu har ni en stridbar fackklubb på jobbet!

– Man ska snacka med sina arbetskamrater, dela kunskaper om våra rättigheter och vikten av att gå ihop. Det var lite lättare för oss från början att starta driftsektion för att vi var bekanta sen innan och en del av oss hade erfarenheter av fackligt organisering. Men det är viktigt att inte vara rädd att försöka organisera sig med sina arbetskamrater oavsett om de är med i SAC eller inte. Driftsektion är ett bra verktyg men det viktigaste är att gå ihop, säger Fredrik och Daria från sektionen.

Arbetsplatsen har nu 100 procents anslutningsgrad och en av medlemmarna har utbildat sig till skyddsombud. Under 2016 ska de kämpa för att få bättre arbetsmiljö, bättre verktyg och flera timmar. Varmt välkomna till SAC säger vi till driftsektionen på EcoRide!

Grunden för SAC är våra driftsektioner – fackklubbar med lokalt självbestämmande. Vi vill flytta initiativet från fackets anställda till medlemmarna själva. Det är genom driftsektionerna som medlemmarna får inflytande över både sin fackförening och sin arbetsplats. Driftsektionerna bestämmer vilka frågor som drivs, vilka metoder som används och vilka överenskommelser som görs med arbetsköparen.