Mobiliseringen inför årets nazimarsch i Salem

SAC:s CK uppmanar sektioner, syndikat, LS och enskilda medlemmar att delta i motmobiliseringen inför årets nazimarsch i Salem 8 december.

Varje år innebär nazisternas mobilisering omfattande problem för folk som inte passar in i nazisternas skeva världsbild. För oss som fackförening innebär det att våra medlemmar som på arbetsplatserna aktivt arbetar mot rasism och främlingsfientlighet utsätts för onödiga risker och hot. Men självklart utgör nazisternas mobilisering ett hot mot betydligt fler.

Vi vill också samtidigt skicka en uppskattning till alla dem som år ut och år in enträget arbetar med mobilisering inför Salem. Ni gör ett viktigt och nödvändigt arbete!

I en alltmer globaliserad värld, blir det ständigt uppenbart att nazisterna och deras idéer inte är något annat än dammiga gamla skelett.

Arbetarklassen har ingen nation, för en kämpande antifascism!

SAC: s Centralkommitté 2007-11-25