Mer information om uteslutningen av Västerorts LS

Beslutet om uteslutning av lokalorganisationen Västerorts LS kommer efter en omfattande utredning av missförhållanden i Västerorts LS. 

Utredningen startades efter att centralorganisationen fick en kopia av den lokala revisorsrapporten. Revisorn själv hotades av uteslutning ur Västerorts LS för den kritik som han framförde mot Västerorts LS ledning. 

SACs Centralkommitté (CK) sammanträder fyra gånger om året. På CKs februarimöte den 23 februari 2013 fattades beslut om omedelbar uteslutning av Västerorts LS efter att CK fått ta del av utredningen och hört en muntlig presentation av utredarna.

SACs CK antog ett uttalande där man motiverade sitt beslut. Detta uttalande samt utredningen som ligger till grund för beslutet har skickats till samtliga LS av SAC. Utredningen är intern för SACs medlemmar, som kan vända sig till sin LS för att få ta del av utredningen. 

SAC har även skickat brev hem till samtliga medlemmar i Västerorts LS med information om uteslutningen, samt att de som vill ha en facklig verksamhet är välkomna att söka medlemskap i en annan LS i stockholmsområdet. 

Vi tycker det är bedrövligt att papperslösa har drabbats av de problem som Västerorts LS själva skapat. Det är den lokala ledningen i Västerorts LS som bär det fulla ansvaret för det som inträffat. Många papperslösa riskerar också utvisning på grund av hur Västerorts LS hanterat detta. 

Vi i SAC kommer även fortsättningsvis att organisera papperslösa och välkomnar drabbade medlemmar i Västerort som vill ha en facklig verksamhet att söka medlemskap i andra LS i stockholmsområdet. 

Liv Marend 
SACs Generalsekreterare 

Presstelefon 076 - 55 47 385