Möte med Rödsvarta koordinationen i Rom

Den 16–17 november 2019 deltog SAC återigen i ett internationellt möte med Rödsvarta koordinationen. Rödsvarta koordinationen består av sju syndikalistiska fackföreningar från sex europeiska länder. Vi deltog i ett liknande möte i Madrid i februari 2019. Mötena har gett nytt liv till samarbetet, som under några år dessförinnan stått ganska stilla. Här är en rapport från mötet. 

Några ämnen som diskuterades var konflikträtt, pensioner, migrantarbetare och klimatkamp. Italienska USI var arrangörer. Tre personer ur SAC:s internationella kommitté var på plats. Alla andra medlemsorganisationer var också representerade: polska IP, franska CNT, spanska CGT och SO, samt grekiska ESE.

Dag ett: Öppet möte om konflikträtt i Europa
Första dagen, 16 november, hade temat konflikträtt. Här deltog även ett par andra lokala fackföreningar. Alla representanter berättade om situationerna i sina länder, med fokus på rätten – eller svårigheten – att strejka. Ett annat återkommande ämne var osäkra anställningar. SAC berättade också om hur migrantarbetare i vissa branscher har vunnit strider den senaste tiden, och om hur det har vuxit fram praktiska samarbeten med syndikalistiska fack i andra länder, som inte är medlemmar i Rödsvarta koordinationen.

Dag två: Samordning
Den 17 november var det internt möte för Rödsvarta koordinationen. Dessutom deltog en representant för ICL-CIT som observatör. ICL-CIT är en annan, nyare internationell sammanslutning av syndikalistiska fackföreningar. Ett par organisationer i Rödsvarta koordinationen är med i båda. Mötet fick också hälsningar från FOB i Brasilien, som hoppas kunna samarbeta med koordinationen i framtiden.

Vi utvärderade vad som har hänt sedan förra mötet och stämde av administration och ekonomi för koordinationen. Vi antog också stöduttalanden för strejker och protester i bland annat Grekland och Italien.

IK i Rom

Fortsättning 2020
Den rödsvarta koordinationens syfte är till stor del att samverka och utbyta erfarenheter. Vi vill stödja varandra på de sätt vi kan. Under år 2020 planerar vi bland annat videomöten, ny administration av webbplatsen och mer samarbete kring internationella kvinnodagen 8 mars.

Mötet var enigt om att samarbete över statsgränser är viktigare än någonsin. Alla människor ska ha samma rättigheter oavsett var de är födda. Klimatkrisen är global, och lösningen är inte ”grön kapitalism”, utan en värld som arbetarna förvaltar gemensamt.

Rödsvarta koordinationen

Koordinationen sprider uttalanden i egna kanaler och publicerar även uppdateringar om samarbetet här: http://redblack.org


SAC:s internationella kommitté