Lör 18/4 i Örebro: Möt syndikalister från fem länder

Välkomna till en kväll fylld av hopp, solidaritet och kollektiv styrka! Plats: Föreningarnas hus, Slottsgatan 13, Örebro. Tid: 19:00 – 21:00.

För oss syndikalister har internationell solidaritet alltid varit en viktig del av vår praktik. Flera av oss arbetar på företag som är verksamma över hela jorden. Vi har mer gemensamt med arbetare världen över, än med arbetsköpare som råkar komma från samma plats på jorden som oss. Det är lika viktigt idag som för hundra år sedan att de inte ska kunna ställa oss mot varandra, vi behöver organisera oss globalt för att kunna stödja varandra när vi kämpar för bättre förhållanden på jobbet.

Lyssna på kamrater från CNT(Frankrike), CGT(Spanien), IWW( England), IP( Polen) och FAU(Tyskland).
Vilka fackliga frågor är de igång med, pågår det några strider? Vilka utmaningar möter de i det dagliga fackliga arbetet, på vilket sätt försöker arbetsköparna flytta fram sina positioner? Hur gör de för att bemöta deras attacker? Hur fortsätter vi bygga internationell solidaritet i praktiken?

I år är det hundra år sedan den facklige agitatorn Joe Hill avrättades. Med anledning av det bjuder SAC syndikalisterna in till en internationell konferens 13-16/8 i Gävle, på temat "Still building internationalism". Under kvällen kommer konferensen presenteras närmare.

Varmt välkomna!
SAC:s internationella kommitté och Bergslagens LS
www.internationellsolidaritet.com