Lönestrid på Skoga äldrevård

Medlemmarna i driftsektionen på Skoga hemtjänst och äldreboende i Solna är trötta på sin dåliga löneutveckling och har därför inlett en blockad mot av arbete utöver ordinarie arbetsuppgifter. 15/6 genomfördes en protestaktion riktad mot de ansvariga politikerna i Solna stad.

Personal med lång anställningstid har fått en sammanpressad lönebild gentemot nyanställda och i dagsläget innebär en anställning på över 20 år inte mer än ca 1000 kr högre lön än en nyanställning. Driftsektionen är positiv till högre ingångslöner för nyanställda men detta måste naturligtvis kombineras med en justering uppåt för långtidsanställda.

Driftsektionen tog 11/6 strid för högre löner genom en blockad av arbete utöver ordinarie arbetsuppgifter. Blockaden omfattar upplärning av nyanställd personal och chefer, handledning, och inloggning i mobilen. Utöver blockaden har sektionen varslat om protestaktioner riktade mot ansvariga politiker i Solna stad. 15/6 samlades sektionen och medlemmar i Solna LS vid Kommunhuset i en första aktion.

Följ konflikten på Solna LS Facebooksida.