Lärare i strejk på Statens institutionsstyrelse

På måndag den 28:e mars går lärare anslutna till SAC-syndikalisterna ut i strejk på SIS ungdomshem Björkbacken i Göteborg. 

Strejken berör skolverksamheten och SAC organiserar en majoritet av lärarna på skolan. De övriga fackförbunden med medlemmar inom lärarkåren (Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund) ställer sig neutrala i konflikten.

Björkbacken är ett statligt behandlingshem som bedriver verksamhet med stöd av LVU, Lagen om vård av unga. Behandlingshemmet har SiS, Statens institutionsstyrelse, som huvudman. Behandlingshemmet har plats för 20 skolpliktiga tjejer i högstadieåldern fördelade på tre avdelningar. Konflikten berör i nuläget enbart skolverksamheten.

– SiS har sagt rakt ut till oss att de vill att vi ska arbeta mer för samma pengar. Ledningens senaste förslag skulle öka vår undervisningstid med ca 40% vilket vi inte kommer orka. Vi jobbar redan heltid men ledningen saknar förståelse för att lärare har andra arbetsuppgifter än enbart ren undervisning, säger Daniel, en av de strejkande lärarna.

För att möta nya direktiv från Skolverket så planerar ledningen att öka undervisningstiden från 19 till 23 timmar i veckan. Utöver det har man som avsikt att införa sommarskola vilket innebär skolverksamhet året runt. Den sammanlagda ökningen av undervisningstiden motsvarar 2-3 lärartjänster på heltid men ledningen vill istället lägga hela den ökade arbetsbördan på de sex nuvarande lärarna. På granninstitutionen Nereby diskuteras istället en ökning av antalet lärare för att möta de nya direktiven om elevernas lektionstid.

– Det känns absurt att det ska vara slumpen som avgör vilka lösningar respektive institutionschef väljer. Vi går redan på knäna och om ledningen driver igenom förändringen kommer flera av oss inte orka jobba kvar. När vi försöker förklara att det är en omöjlig arbetsbörda som läggs på våra axlar så verkar ledningen tycka att vi är lata.

SAC är i majoritetsfack bland lärarna på Björkbacken. Övriga fackförbund har förklarat sig neutrala. I nuläget har det varslats om strejk från och med måndag 28 mars, med uppehåll för onsdag och fredag.

– Från och med 4 april kommer vi ta ut våra medlemmar i strejk måndag till fredag. Vi är beredda att fortsätta strejken ända fram till sommaren om så krävs. Situationen är helt absurd och institutionschefen tycks närmast ha som avsikt att rasera en fungerande verksamhet, säger Klas Rönnbäck, ordförande för Göteborgs utbildningssyndikat av SAC.

För ytterligare information:

Klas Rönnbäck: 076-8093430
E-post: bjorkbacken.strejkkom.gbg@sac.se