Konferens senareläggs till december

SAC:s Studiekommitté har beslutat att senarelägga konferensen STUDIEORG 2011 till helgen den 3-4 december.

Anledningen är att man vill samla så många studieaktiva som möjligt och att förutsättningarna för det har visat sig vara bättre under december månad.

Konferensens kommer också att öppnas upp för alla studieaktiva - det vill säga studieaktiva med eller utan ett formellt förtroendeuppdrag. SAC Studier kommer också att stå får boende och mat för deltagarna. Deltagarbegränsningen på 25 personer kvarstår.

För deltagare som anmält sig till arrangemanget den 8-9 oktober kommer SAC Studier anordna ett kortare möte för studieorganisatörer lördagen den 8 oktober. Information om detta kommer att gå ut internt till de anmälda.

Mer information om den senarelagda konferensen kommer att gå ut internt. Läs gärna mer om konferensen på dess interna hemsida (kräver inloggning). Anmälan sker fortfarande till studier@sac.se.