Kom på LSORG18 i Stockholm!

Boka in 16-17/6 i Stockholm! Årets LSOrg kommer att ha fokus på kursverksamhet, organisering och SAC:s kongress. Det kommer att finnas en gemensam utbildningslinje med valbara fördjupningar inför kongressen i september. Vi tror och hoppas att konferensen kommer att vara till stor nytta för alla LS.

Anmälan sker här: sac.se/lsorg18 (kräver inloggning) alternativt till studier@sac.se.

OBS! Sista anmälningsdatum 4/6!

 

Grundkurs för förhandling
Hur förhandlar vi? Hur blir vi bättre på att förhandla? Här får du lära dig regelverket runt och hur själva förhandlingen vid bordet går till. Alla LS har nytta av goda förhandlingskunskaper!

APO-cirkeln
(SAC:s Studiecirkel ”Bli en arbetsplatsorganisatör). Kan användas för att organisera en arbetsplats, bygga bred branschorganisering och öka intresse att vilja vara aktiv i sin LS.

LS Organisatörsutbildning
(LSO – utbildning som är utvecklad av Stockholms LS). Kan användas för att både utbilda nuvarande förtroendevalda och rekrytera nya förtroendevalda i LS, med mål att både stärka och utveckla LS verksamhet.

Facklig grundkurs
(Framtagen av Norrköpings LS). Kan användas som introduktion för både nya och äldre medlemmar i LS men också i renodlat agitations/medlemsvärvningssyfte. Arrangering av kurs och rekrytering av kursdeltagare Kurs i hur man arrangerar en kurs och bl.a rekryterar kursdeltagare.

Diskussionspass!

Utbildningspaket i förhandling
Här presenteras en modell för utveckling av förhandlingsverksamheten inom SAC.

Inför kongressen i höst...

SAC:s ekonomi
Här finns tillfälle att diskutera och fördjupa sig i de viktiga frågorna om SAC:s ekonomi!
SAC:s utveckling
Hur ska vi få fler driftsektioner? Hur ska vi få fler LS? Hur ska SAC bli större och få fler medlemmar? Är du intresserad av dessa frågor? Då finns här utrymme att diskutera SAC:s framtida utveckling!

Obs! För att kunna göra utbetalningar för resor och förlorad arbetsinkomst, så måste ni spara alla kvitton och redovisa för funktionärer på plats.

Praktisk information
SAC står för:
● Resekostnader
● Boende
● Eventuell förlorad arbetsinkomst
● Barnvakt och tolk
● Mat och fika

Vi ses i juni!