Karlstads LS polisanmäler kommunen efter kränkningar

Karlstads Lokala Samorganisation har polisanmält Gullspångs kommun. Skälet är att en medlem mobbats och motarbetats på sin arbetsplats.

Karlstads LS menar att kommunen inte tagit sitt ansvar för att komma till rätta med situationen.

– Till en början tittade vi på alla enskildheter som drabbat medlemmen från en saklig aspekt, ”vad är skälet till att medlemmen fråntagits delegationsrätten?”, ”vad handlar det här om?”. Men efterhand såg vi det systematiska i hur medlemmen kränkts och motarbetats, säger Mikael Johansson i Karlstads LS.

Karlstads LS kontaktade Gullspångs kommun om medlemmens situation på ett tidigt stadium, och satt i flera samtal med företrädare för kommunen. Förhandlarna från LS upplevde vid den tidpunkten att det fanns en samsyn kring problematiken.

– Vi träffade kommunföreträdare säkert tio gånger. Även personalchefen verkade vara med på noterna och instämde i att det rådde en dålig kultur på den här arbetsplatsen, säger Mikael Johansson.

Brytpunkten kom när Karlstads LS begärde ut alla handlingar i den drabbade medlemmens ärende från kommunen.

– Bland annat fanns där ett mejl från personalchefen med innebörden ”ge inte syndikalisterna ett dugg”. Då förstod vi att allt bara var ett spel från deras sida. Den cynism som mötte oss fick oss att förstå att det inte fanns något att bygga vidare på.

Medlemmen upplever att hennes etniska bakgrund spelat roll för att hon har blivit utsatt. Men Mikael Johansson säger att han också ser spår av en allmän syndabockskultur, som kommunen inte tagit sitt ansvar för att motverka.

– Om det handlat om en byggnadsställning som rasat efter att någon påpekat att den var bristfällig skulle alla inse var skulden låg. Men när det handlar om mobbning som kan leda till lika stora skador anses det tydligen helt okej att inte göra någonting åt det.

Arbetaren har utan framgång sökt Gullspångs kommuns personalchef Arvo Niiholm för en kommentar.

Texten tidigare publicerad i tidningen Arbetaren.