Kamp för kisspauser i Aleris hemtjänst

Personalen i Aleris hemtjänst vill se mindre stress och högre bemanning. Den tjugosjunde oktober förhandlade driftsektionen med sina chefer om personaltätheten. Så här lät det då.

Personalen: Ni säger att stressen beror på strul med individuella scheman, men vi tycker att vi är för få. Idag står det i Metro att var fjärde anställd i äldreomsorgen i Stockholm tycker att de är underbemannade och att det riskerar de äldres hälsa. Sist vi sågs fick ni en beräkning på hur mycket personal vi tycker det behövs. Har ni tittat på den?

Aleris: Det har blivit tuffare i äldreomsorgen i stort, men i vissa fall också bättre. I det stora hela, ur både medarbetarperspektiv och klientperspektiv vill jag säga att det är en hög standard. Jag håller inte med om det eländesperspektiv som förs fram. Från kundperspektiv har vi ökat valfriheten för kunden. Från medarbetarperspektiv har det blivit en konkurrens om medarbetarna vilket gör det möjligt för medarbetarna att ställa högre krav.

Personalen: Appropå krav så vill vi alltså ha mindre stress och högre bemanning. Lukas hann ju inte ens med att borsta tänderna på Alice i onsdags. Det är inte schysst. Och Seif har ju varit sjukskriven med stressymptom två gånger nu.

Aleris: Vi kommer inte använda er formel. Det blir för mycket tid. Vi har tagit fram ett eget planeringsverktyg. Vi driver ändå ett företag. Så här ser det ut. Varsågoda. Det har verkligen inte varit bra så som det varit för er. Vi har inte kunnat planera ordentligt och inte haft nog med tidsresurser, men det här verktyget kommer hjälpa oss.

Personalen: Men i det här förslaget finns ingen tid för naturliga pauser, oförutsedda händelser, larm och rapportering. Hur blir vi garanterade att vi inte kommer fortsätta vara underbemannade? Det är bra att gångtiden höjts med två minuter per förflyttning, men resten då? Enligt arbetstidslagen ska arbetet planeras så att man kan ta en naturlig paus för att till exempel gå på toaletten! Det måste finnas luft i schemat om man inte kan planera in regelrätta pauser.

Aleris: Det finns luft i schemat.

Personalen: Vardå?? Hemma hos Alice Bjurfell eller Vera Olsson?

Aleris: Nej, nej.

Personalen: Nähä. När då då? Medan vi går mellan lägenheterna?

Aleris: Ja, till exempel.

Personalen: Det är väl ingen naturlig paus. Ska vi ta toapaus på gatan? Ert förslag är bättre men inte bra. Vi har de scheman vi har på grund av att vi satt ner foten, men vi orkar inte bråka varje gång. Vi behöver en samsyn.

Aleris: Ni får lita på oss som era arbetsledare.

Personalen: Då ligger vårt varsel kvar. Och så fort vi blir underbemannade kommer vi använda oss av stridsåtgärderna.

Aleris: Ni kan väl avvakta lite med stridsåtgärderna? Vi ska lösa detta med jourtiden, se över detta med naturliga pauser, bilda en skyddskommitte och fortsätta med åtgärdsplanen. Vi lovar att göra allt vi kan för att ni ska få en bra arbetsmiljö och följa de lagar som finns. Vi ska se till att det finns tillräckligt med luft i schemana.

Fortsättning följer…

(Namnen på brukarna är fingerade)