Jubileumsboken är här: Ett sekel av syndikalism - Sveriges arbetares centralorganisation 1910-2010

Idag, fredag 11 maj, är äntligen SAC:s jubileums bok här.
Boken kostar 150:- (+ porto) för medlemmar och går att beställa från info@sac.se

Sveriges arbetares centralorganisation 1910-2010.

SAC:s rikt illustrerade jubileumsbok.

Utgiven av Federativs förlag 2012 399 s.

SAC bildades 1910 och har verkat som syndikalistisk fackförening i drygt 100 år. Här ger aktivister, forskare och andra skribenter sin bild av organisationen och dess verksamhet. Boken innehåller en längre sammanhållen berättelse om SAC under olika historiska skeden och fördjupningar i skilda kampformer, internationella och inhemska utmaningar och enskilda livsöden, som passerat under SAC:s första sekel. Boken innehåller också Ett rikt bildmaterial.

Läs ett smakprov ur boken

 18 sidor, PDF.

Bokfakta

ISBN: 978-91-86474-60-7

Bindning: Inbunden.

Vikt: 1,7 kg.

Pris: 279 kr.

Pris för medlem i LS av SAC: 150 kr.