Internationell konferens i Gävle 13-16/8

I år är det 100 år sedan Joe Hill avrättades. Hur kan vi hedra hans minne? Genom att fortsätta organisera! Därför vill vi bjuda in till en organiseringskonferens, till Joe Hills minne, sensommaren 2015.

I år är det 100 år sedan Joe Hill avrättades. Han var född och uppvuxen i Gävle, Sverige, men var en av de många som tvingades emigrera till USA på grund av arbetslöshet och fattigdom. I USA blev han organisatör i IWW, och dessutom en välkänd protestsångare. 19 november 1915 avrättades han i Utah, efter en starkt ifrågasatt rättegång.

Hur kan vi hedra hans minne?
Genom att fortsätta organisera! Fortsätta kämpa för att förändra en värld som fortfarande, 100 år senare, är helt präglad av sociala orättvisor och klassmotsättningar. Därför vill vi bjuda in till en organiseringskonferens, till Joe Hills minne, sensommaren 2015.

Den 13 – 16 augusti möts vi i Joe Hills födelsestad Gävle. Vi vill använda konferensen som ett tillfälle för vår rödsvarta familj att mötas, utifrån de förutsättningar som finns för organisering och utbyte här och nu. Konferensens teman kommer vara arbete och migration, arbete och repression och hur vi kan koppla samman vårt arbete och våra strider på en daglig basis. Vår förhoppning är att vi ska kunna fokusera på vad vi har gemensamt, snarare än på vad som skiljer oss åt.

Vad kan vi lära av varandra? Hur kan vi utöka vårt samarbete? Hur kan vi tillsammans flytta fram både vår rörelse och vår klass positioner? För framåt ska vi, kamrater!

Börja gärna tänka på vad ni skulle vilja ta upp, diskutera och lära er mer om.
Mer information kommer!

Still building internationalism – for a world without borders!

/SAC:s internationella kommitté, Joe Hill-sällskapet och Federativs förlag