Internationell aktionsdag till stöd för sparkade lärare

12 oktober har vår systerorganisation FAU Berlin utlyst en internationell aktionsdag mot Svenska kyrkan till stöd för de sparkade lärarna på Svenska skolan i Berlin. Aktioner sker i Göteborg, Stockholm, Örebro, Gävle och Visby.

Här kan du läsa mer om bakgrunden till konflikten.

.

Aktion i Stockholm:

"10.30 Sofia kyrka, Vita bergen på Söder i Stockholm kommer vi att göra kyrkobesökarna medvetna om hur Svenska kyrkan agerar i Berlin.

Svenska skolan i Berlin utnyttjar uppsägningar för att göra sig av med fackligt organiserade. Sedan juni befinner sig fackföreningen FAU Berlin i konflikt med skolan. Först sades samtlig personal upp, men sedan blev hela personalen återanställd – förutom två, båda medlemmar av FAU Berlin. Svenska kyrkan, ta ert ansvar nu och se till att er skola i Berlin ger de två FAU-medlemmarna sina arbeten tillbaka!" /Stockholms LS av SAC Syndikalisterna.

.

Aktion i Göteborg:

"Nu på söndag den 12 oktober är det återigen dags för en solidaritetsaktion gällande FAU:s konflikt med Svenska skolan i Berlin. Vi samlas 10:00 på LS för att ta med flygblad och fanor till en eller flera kyrkor, där vi informerar om konflikten till de som deltagit i gudstjänsten. Vi syns på söndag!" /Göteborgs LS av SAC Syndikalisterna.

.

Aktion i Örebro:
 
 "I Örebro kommer vi visa vårt stöd genom att stå vid Nicolaikyrkan klockan 10:30." /Bergslagens LS av SAC Syndikalisterna.

.

Aktion i Gävle:

Flygbladsutdelning utanför Heliga trefaldigas kyrka i Gävle från kl 10.30.

.

Aktion i Visby:

"Svenska Kyrkan i Berlin's anitfackliga agerande är pinsamt och inget vi tänker tolerera! Solidaritet med våra kamrater i FAU! Vi ses vid Domkyrkan i Visby 12.00 på Söndag!" /SUF Gotland.