Hundratals förare utsatta för olaga övervakning

Busslink medger massiv illegal videoövervakning. Över 600 bussförare har filmats på sin fritid. Syftet har varit att identifiera de anställda som delat ut flygblad med kritik mot de nya arbetstiderna och avskeda dem.

Under fredagen kallades bussförarna på Busslinks garage i Råsta in på personalmöten. Ledningen medgav då öppet att man i hemlighet installerat dolda videokameror som de senaste månaderna övervakat anställda som rört sig vid sina skåp, framför kommunals fackföreningslokal och anslagstavla samt in till garaget. Det uttalade syftet har varit att identifiera de anställda som delat ut flygblad kritiska mot de nya arbetstiderna och avskeda dem.

– Det här liknar en diktatur, och det är skattebetalarna i Storstockholm som betalar, säger Mattias Pettersson, ombud för Syndikalistiska Bussektionen i Stockholm.

För två månader sedan införde Busslink nya arbetstider för de förare som på uppdrag av Stockholms Lokaltrafik kör i norra Storstockholm som är knutna till garaget i Råsta. Tidigare började och slutade arbetstiden på Råsta garage. Nu har arbetsdagen börjat och slutat där busslinjen slutar, och förarna har fått ta sig till garaget på sin fritid.

Kritiska flygblad mot arbetstiderna och förhållandena på garaget började delas ut under namnet "Kampen i Råsta". Det är utdelare av detta flygblad som företaget hoppas hitta och avskeda via videoövervakning.

– Förare har övervakas när de går in i fackföreningslokalen, när de sätter upp fackliga anslag, när de byter om vid skåpen. Vi är chockade att ett företag som anlitats av skattebetalarna är så öppet antifackligt och mot yttrandefriheten, säger Mattias Pettersson.

Busslink saknar det tillstånd som krävs från länsstyrelsen för att videoövervaka Råstagaraget. Videoövervakning är tillåtet på arbetsplatser utan tillstånd endast i utrymmen där personal bara uppehåller sig på sin arbetstid, om man tydligt skyltar att området är videoövervakat. Men Busslink har använt sig av dolda kameror maskerade som brandvarnare.

Enligt Länsstyrelsen är det aldrig tillåtet att videoövervaka omklädningsutrymmen på det sätt Busslink gjort och dessutom innebär de nya arbetstiderna att samtliga bussförare befunnit sig på Råsta på sin fritid och då filmats, vilket även det är brottsligt. Ett brott som kan ge fängelse för ansvariga chefer.

– Busslink använder skattebetalarnas pengar för illegal videoövervakning. Övervakningen används till dyra rättsprocesser gällande ett antal avsked som kommer ogiltigförklaras i domstol, och då får skattebetalarna betala igen. Vi kräver att SL som är Busslinks uppdragsgivare agerar för att säkerställa rätten till facklig organisering och yttrandefrihet på Råsta, säger Mattias Pettersson.

Hittills har tre förare varslats om avsked på Råsta. Det handlar om två förtroendevalda Kommunalare och en medlem i SAC syndikalisterna. Som skäl anger Busslink bland annat att de delat ut flygblad mot företaget.

Syndikalistiska Bussektionen i Stockholm

Mer information:
http://www.arbetaren.se/articles/inrikes20081022-4
http://www.arbetaren.se/articles/inrikes20081126-2
http://www.ka.se/index.cfm?c=85429
http://www.ka.se/index.cfm?c=85604
http://www.sbss.se/