Hjälp oss att stå starka mot islamiska regimen i Iran

Vi har tidigare publicerat en text om arbetare i Iran som strejkar och blir fängslade och utsatta för tortyr.  Iransk-svenska arbetarsolidaritetskommittén skickade denna text till oss under sommaren 2019. SAC stödjer arbetarna som kämpar i Iran och vill därför publicera detta:

Första maj-deltagare som tidigare arresterats och strejkande sockerfabriksarbetarna sitter fortfarande fängslade. Vi vill ha gemensamma aktioner för att befria alla politiska fångar och fängslade arbetare.
 
Det knakar i fogarna under den rabiata kapitalismens islamiska regim i Iran, vilken desperat och förgäves svävar runt med sitt svärd för att förlänga greppet om makten i deras rädsla att hamna på historiens soptipp. Redan från början har regimen ägnat sig åt att kväva all kritik och sociala protester, samtidigt som de fortsatt förskingra allmänna gemensamma medel och landets tillgångar.  

Avrättningar och arresteringar, mord och terror har varit vardagliga händelser som begåtts av regimen. Regimen har gett sig på alla individer, grupper, samfund, föreningar, förbund och institutioner som höjt sina röster till protest.

Strejkande arbetare fängslade i Iran

Trots denna kontroll och förtryck har en bred allmänhet genom direkta protester och via sociala- , politiska-  och arbetarorganisationer samt lärare, studenter och pensionärer fortsatt sin kamp mot regimen i Iran. Den folkliga kampen mot regimen i Iran blir alltmer tydlig och hård samt större för var dag.

Organisationer och föreningar har blivit starkare i sitt stöd för den folkliga kampen i Iran, mot den islamiska regimen och kräver att alla arbetare och demonstranter som greps och fångades första maj och strejkande sockerfabriksarbetare i Haft Tappeh ska frias.
 
Vi behöver stöd av alla arbetarorganisationer och demokratiska och progressiva krafter till ett gemensamt agerande till stöd för folkets kamp mot regimen i Iran och för alla politiska fångar och de fängslade arbetarnas frigörelse.

Solidaritet med arbetarnas kamp i Iran!
 
Iransk-svenska arbetarsolidaritetskommittén
isask@comhem.se
Juli - aug 2019

Bilden visar arresterade strejkande sockerfabriksarbetare.