Hilma är här

Nu startar vi upp en maillista för dig som är kvinna och medlem i SAC. Här kan vi utbyta tankar, erfarenheter och stödja varandra i vårt fackliga arbete. För att gå med maila: hilma@sac.se

Riktlinjer för Hilma
Listan är för dig som är kvinna och SAC-medlem. Fokus är på organisering, kunskapsutbyte och nätverkande. I ett längre perspektiv är målet att öka vår synlighet och inflytande i SAC och på våra arbetsplatser. På listan utbyter vi tankar, idéer och erfarenheter, bygger nätverk och stödjer varandra. Olika åsikter välkomnas, men kamratlig ton är förutsättningen. Listan ska vara en plattform för att synliggöra och stärka oss kvinnor i SAC.

Tillsammans är vi starka, härifrån till rosor och bröd!